XIV edycja Programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” 2019
na szczeblu okręgowym rozstrzygnięta.

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie serdecznie dziękuje jednostkom Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, które uczestniczyły w XIV edycji Programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie” pod tytułem  Ognisty Ratownik – Gorąca Krew.

W województwie zachodniopomorskim do Programu przystąpiło 9 jednostek tj. 5 jednostek PSP oraz 4 jednostki OSP. W efekcie realizacji Programu od 02.01. do 14.12.2019 r. pozyskano łącznie od strażaków oraz osób przez nich zachęconych 373,373 litry krwi. Komisja Problemowa ds. Honorowego Krwiodawstwa dokonała oceny realizacji programu na szczeblu okręgowym oraz wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

Czytaj więcej...

Z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka wszystkim naszym Babciom i Dziadkom
Zachodniopomorski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża życzy dużo zdrowia i uśmiechu!

XVI edycja Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych, Pomaturalnych i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”, rok szkolny i akademicki 2018/2019 rozstrzygnięta.

 

Wyniki etapu okręgowego

Komisja Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK po zapoznaniu się z wynikami uzyskanymi przez szkoły, wyłoniła laureatów na szczeblu okręgowym w poszczególnych kategoriach szkół i wg zróżnicowanych kryteriów oceny. Szkoły, które zajęły I miejsca zostały zgłoszone do ZG PCK do ceny na szczeblu centralnym.

 

W województwie zachodniopomorskim do XVI edycji Turnieju przystąpiło 10 szkół.
Ogółem pozyskano 344,164litrów krwi. Na podstawie analizy danych Komisja wyłoniła zwycięzców wg poniższych wskaźników:

 

 1. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych
 2. Za najlepszą promocję honorowego krwiodawstwa:

I Miejsce – Zespół Szkół Policealnych: Policealna Szkoła Medyczna w Kołobrzegu

II Miejsce – Zespół Szkół Budowlano – Technicznych w Stargardzie

III Miejsce – Zespół Szkół Łączności w Szczecinie

 

 1. Za najwyższy wskaźnik aktywności szkoły:

I Miejsce – Zespół Szkół Policealnych: Policealna Szkoła Medyczna w Kołobrzegu – wskaźnik 0,379

II Miejsce – Zespół Szkół Nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie – 0,333

III Miejsce – II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie – 0,285

 

 1. Wyróżnienie za największą ilość krwi, oddanej w ramach Turnieju:

I Miejsce - II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie – 74,014 l.

II Miejsce – Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie –56,700 l.

III Miejsce – Zespół Szkół Nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie, z ilością 40,950 l.

 

 1. KATEGORIA: uczelnie i szkoły wyższe

Brak zgłoszeń.

 

Wyniki etapu centralnego

W dniu 21 listopada 2019 roku Komisja Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża po zapoznaniu się z wynikami uzyskanymi przez szkoły i uczelnie z 15 Oddziałów Okręgowych PCK stwierdziła, że do Turnieju przystąpiły 193 szkoły  i 13 uczelni.

Ogółem pozyskano 10 975,233 litrów krwi od 14 600 uczniów i 5 044 studentów i słuchaczy.

Na podstawie analizy pozostałych danych Komisja wyłoniła zwycięzców w następujących kategoriach:

 

 1. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych
 2. Za najlepszą promocję honorowego krwiodawstwa:

I Miejsce – Zespół Szkół Technicznych im. Gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie, okręg lubelski;

II Miejsce – Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, okręg kujawsko-pomorski;

III Miejsce – Zespół Szkół Samochodowych im. 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, okręg pomorski.

 

 1. Za najwyższy wskaźnik aktywności szkoły:

I Miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim, okręg łódzki – wskaźnik 1,241;

II Miejsce – Technikum przy Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie, okręg lubelski – wskaźnik 1,172

III Miejsce – Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu, okręg warmińsko - mazurski – wskaźnik 1,101.

 

 1. Wyróżnienie za największą ilość krwi, oddanej w ramach Turnieju:

I Miejsce – Technikum przy Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie, okręg lubelski – 296,550 l;

II Miejsce – Zespół Szkół im M. Kopernika w Koninie, okręg wielkopolski – l84,430 l;

III Miejsce – Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie, okręg małopolski, z ilością 169,300 l;

III Miejsce – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, okręg kujawsko – pomorski – 169,280 l.

 

 1. KATEGORIA: uczelnie i szkoły wyższe
 2. Za najlepszą promocję honorowego krwiodawstwa Komisja postanowiła nie przydzielać miejsc

I – III ze względu na brak dostatecznego udokumentowania działań promocyjnych. Zgłoszone uczelnie otrzymają podziękowania, a są to:

- Akademia Górniczo Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, okręg małopolski;

- Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, okręg opolski;

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie, okręg podkarpacki.

 

 1. Za najwyższy wskaźnik aktywności uczelni:

I Miejsce – Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, okręg małopolski – wskaźnik 0,459;

II Miejsce – Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki, okręg dolnośląski – wskaźnik 0,269;

III Miejsce – Akademia Marynarki Wojennej, okręg pomorski – wskaźnik 0,207.

 

 1. Za największą ilość akcji promocyjnych połączonych z otwartymi akcjami poboru krwi wśród studentów oraz społeczności lokalnej:

I Miejsce – Akademia Górniczo Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, okręg małopolski –  24 akcje;

II Miejsce – Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki, okręg dolnośląski – 16 akcji;

III Miejsce – Politechnika Gdańska, okręg pomorski – 8 akcji.

 

SZKOŁOM I UCZELNIOM GRATULUJEMY ZAJĘTYCH MIEJSC,
A UCZNIOM I STUDENTOM SKŁADAMY WIELKIE PODZIĘKOWANIA
ZA DAR ICH MŁODYCH SERC.

Szanowni Państwo,

 

Polski Czerwony Krzyż rozpoczyna rekrutację na XXIII Szkołę Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych.

Kurs odbędzie się w dniach 20–24 kwietnia 2020r. w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach.

Zajęcia poprowadzą eksperci i praktycy międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wykładowcy renomowanych uniwersytetów i uczelni wojskowych, m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Marynarki Wojennej oraz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Wykładom teoretycznym towarzyszyć będzie rozwiązywanie kazusów, dyskusje i wieczory tematyczne.

Program obejmuje, m.in.:

• międzynarodowe prawo humanitarne wobec światowego problemu broni powodujących nadmierne cierpienia;

• niemiędzynarodowe konflikty zbrojne, konflikty asymetryczne;

• ochrona praw człowieka w sytuacji konfliktu zbrojnego;

• implementacja międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

 

Więcej informacji na temat Szkoły znajdują się na stronie internetowej PCK pod linkiem - https://pck.pl/aktualnosci/xxiii-szkola-miedzynarodowego-prawa-humanitarnego .

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA UHONOROWANY PRZEZ MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODZNAKĄ HONOROWĄ  PRIMUS IN AGENDO

 

W dniu 22 listopada br. podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego zorganizowanej przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, p. Anna Myślińska- Członek Zarządu Zachodniopomorskiego  Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie odebrała Odznakę Honorową PRIMUS IN AGENDO (PIERWSZY W DZIAŁANIU) przyznaną Zachodniopomorskiemu  Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom  za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej i rodziny, które swymi działaniami przyczyniły się do rozwoju społecznego.

Dla nas jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania postawy, ale również docenia nasze inicjatywy, a także rzetelność i ofiarność w podejmowanych działaniach.

Chcielibyśmy podziękować za wysoką ocenę pracy Polskiego Czerwonego Krzyża, a zwłaszcza pomocy  jaką  niesie już od 100 lat społeczeństwu województwa zachodniopomorskiego, przede wszystkim tym, którzy są dotknięci ubóstwem, bezdomnością, niedożywieniem, samotnością, chorobą czy innego rodzaju wykluczeniem.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wyróżnienie!

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin