DZIĘKUJĘMY, DZIĘKUJĘMY, DZIĘKUJEMY !!!!!!
 
Młodzieży szkolnej, opiekunom, seniorom, honorowym dawcom krwi, wolontariuszom, pracownikom, mieszkańcom Szczecina i okolic za udział  w układaniu „żywego” czerwonokrzyskiego znaku w  dniu 8 maja br. na terenie Jasnych Błoni w Szczecinie oraz za udział w  zabawie  pn. ”Czerwony leżaczek”, która miała na celu integrację wolontariuszy oraz popularyzację idei wolontariatu (zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miasto Szczecin w ramach programu „#mikroDOTACJE 2019”). 
 
Akcja plenerowa wpisana została w ramy obchodów Jubileuszu 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, który odbywa się pod hasłem „OD 100 LAT WSZĘDZIE DLA WSZYSTKICH”.
 

LINK DO WIADOMOŚCI W TVP

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin