XVI edycja Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych, Pomaturalnych i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”, rok szkolny i akademicki 2018/2019 rozstrzygnięta.

 

Wyniki etapu okręgowego

Komisja Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK po zapoznaniu się z wynikami uzyskanymi przez szkoły, wyłoniła laureatów na szczeblu okręgowym w poszczególnych kategoriach szkół i wg zróżnicowanych kryteriów oceny. Szkoły, które zajęły I miejsca zostały zgłoszone do ZG PCK do ceny na szczeblu centralnym.

 

W województwie zachodniopomorskim do XVI edycji Turnieju przystąpiło 10 szkół.
Ogółem pozyskano 344,164litrów krwi. Na podstawie analizy danych Komisja wyłoniła zwycięzców wg poniższych wskaźników:

 

 1. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych
 2. Za najlepszą promocję honorowego krwiodawstwa:

I Miejsce – Zespół Szkół Policealnych: Policealna Szkoła Medyczna w Kołobrzegu

II Miejsce – Zespół Szkół Budowlano – Technicznych w Stargardzie

III Miejsce – Zespół Szkół Łączności w Szczecinie

 

 1. Za najwyższy wskaźnik aktywności szkoły:

I Miejsce – Zespół Szkół Policealnych: Policealna Szkoła Medyczna w Kołobrzegu – wskaźnik 0,379

II Miejsce – Zespół Szkół Nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie – 0,333

III Miejsce – II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie – 0,285

 

 1. Wyróżnienie za największą ilość krwi, oddanej w ramach Turnieju:

I Miejsce - II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie – 74,014 l.

II Miejsce – Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie –56,700 l.

III Miejsce – Zespół Szkół Nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie, z ilością 40,950 l.

 

 1. KATEGORIA: uczelnie i szkoły wyższe

Brak zgłoszeń.

 

Wyniki etapu centralnego

W dniu 21 listopada 2019 roku Komisja Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża po zapoznaniu się z wynikami uzyskanymi przez szkoły i uczelnie z 15 Oddziałów Okręgowych PCK stwierdziła, że do Turnieju przystąpiły 193 szkoły  i 13 uczelni.

Ogółem pozyskano 10 975,233 litrów krwi od 14 600 uczniów i 5 044 studentów i słuchaczy.

Na podstawie analizy pozostałych danych Komisja wyłoniła zwycięzców w następujących kategoriach:

 

 1. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych
 2. Za najlepszą promocję honorowego krwiodawstwa:

I Miejsce – Zespół Szkół Technicznych im. Gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie, okręg lubelski;

II Miejsce – Zespół Szkół Technicznych we Włocławku, okręg kujawsko-pomorski;

III Miejsce – Zespół Szkół Samochodowych im. 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, okręg pomorski.

 

 1. Za najwyższy wskaźnik aktywności szkoły:

I Miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim, okręg łódzki – wskaźnik 1,241;

II Miejsce – Technikum przy Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie, okręg lubelski – wskaźnik 1,172

III Miejsce – Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu, okręg warmińsko - mazurski – wskaźnik 1,101.

 

 1. Wyróżnienie za największą ilość krwi, oddanej w ramach Turnieju:

I Miejsce – Technikum przy Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie, okręg lubelski – 296,550 l;

II Miejsce – Zespół Szkół im M. Kopernika w Koninie, okręg wielkopolski – l84,430 l;

III Miejsce – Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie, okręg małopolski, z ilością 169,300 l;

III Miejsce – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, okręg kujawsko – pomorski – 169,280 l.

 

 1. KATEGORIA: uczelnie i szkoły wyższe
 2. Za najlepszą promocję honorowego krwiodawstwa Komisja postanowiła nie przydzielać miejsc

I – III ze względu na brak dostatecznego udokumentowania działań promocyjnych. Zgłoszone uczelnie otrzymają podziękowania, a są to:

- Akademia Górniczo Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, okręg małopolski;

- Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, okręg opolski;

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie, okręg podkarpacki.

 

 1. Za najwyższy wskaźnik aktywności uczelni:

I Miejsce – Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, okręg małopolski – wskaźnik 0,459;

II Miejsce – Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki, okręg dolnośląski – wskaźnik 0,269;

III Miejsce – Akademia Marynarki Wojennej, okręg pomorski – wskaźnik 0,207.

 

 1. Za największą ilość akcji promocyjnych połączonych z otwartymi akcjami poboru krwi wśród studentów oraz społeczności lokalnej:

I Miejsce – Akademia Górniczo Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, okręg małopolski –  24 akcje;

II Miejsce – Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki, okręg dolnośląski – 16 akcji;

III Miejsce – Politechnika Gdańska, okręg pomorski – 8 akcji.

 

SZKOŁOM I UCZELNIOM GRATULUJEMY ZAJĘTYCH MIEJSC,
A UCZNIOM I STUDENTOM SKŁADAMY WIELKIE PODZIĘKOWANIA
ZA DAR ICH MŁODYCH SERC.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin