Dnia 20 grudnia 2019 roku w koalicji organizacji pozarządowych: Polskiego Czerwonego Krzyża Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego w Szczecinie, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, oraz Domu Kultury „Słowianin” po raz kolejny zorganizowano Spotkanie Wigilijne dla
osób bezdomnych, starszych i samotnych.
 
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Szczecin - Piotr Krzystek, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Geblewicz oraz Wojewoda Zachodniopomorski - Tomasz Hinc.
 
W uroczystości, która miała miejsce w Zespole Szkół nr 3 w Szczecinie wzięło udział 400 osób. Dla większości była to jedyna okazja, aby w godny sposób móc spędzić tę jedyną, niepowtarzalną wieczerzę. Tradycyjna kolacja i iście świąteczna atmosfera sprawiły, że było to spotkanie wyjątkowe.
Każdy podopieczny uczestniczący w tym spotkaniu otrzymał również paczkę żywnościową, która chociaż w minimalnym stopniu zapewniła pomoc żywnościową w tym szczególnym dla wszystkim okresie.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację spotkania osobom, a także tym wszystkim, którzy
swoimi darami przyczynili się do możliwości zrealizowania paczek świątecznych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin