Image1\
 
 

"Oddając krew - darujesz życie" - to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od blisko 60 lat - od czasu, gdy Stowarzyszenie zajęło się kompleksową organizacją i promocją honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.


Wiele osób słusznie kojarzy związki PCK z okresem międzywojennym, kiedy to za jego sprawą tworzone były pierwsze placówki służby krwi. Pierwszym ośrodkiem w Polsce, który zajmował się problemami transfuzjologii, był „Instytut Pobierania i Konserwacji Krwi”, utworzony w 1935 r. w Warszawie, przy którym działał także „Ośrodek Krwiodawstwa”. Rok później powstał w Łodzi „Ośrodek Przetaczani Krwi”, który działał przy Centralnej Stacji Wypadkowej PCK. W okresie powojennym również Polski Czerwony Krzyż zajął się odbudową placówek ochrony zdrowia, w tym także pracujących na ich potrzeby stacji krwiodawstwa. Pierwsza z nich utworzona została w marcu 1945 r. w Łodzi. Do roku 1948 było ich już 8 w różnych częściach kraju.

Czytaj więcej...

22 – 26 LISTOPADA TO DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

CZERWONOKRZYSKIE ŚWIĘTO DARCZYŃCÓW ZDROWIA I ŻYCIA

 

Dni Honorowego Krwiodawstwa w 2015 roku w województwie zachodniopomorskim mają szczególny charakter, gdyż obchodzone są w roku Jubileuszu 70-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża na Pomorzu Zachodnim.

Polski Czerwony Krzyż działalność swoją rozpoczął 22 czerwca 1945 roku, przejmując na siebie opiekę nad repatriantami napływającymi ze wschodu jak i zachodu. Za pośrednictwem PCK dziesiątki tysięcy rodzin odnajdywało swoich bliskich, otrzymywało dokumenty, korzystało z rozdawanej odzieży, posiłków, paczek żywnościowych. PCK prowadził szpitale, punkty i pociągi sanitarne, leczył chorych, wykonywał dezynfekcje.

Czytaj więcej...

14 czerwca obchodzimy święto tych wszystkich, którzy dzieląc się z innymi swoją krwią, ratują życie drugiemu człowiekowi. To wyjątkowe święto wyjątkowych ludzi!
 
Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy, Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie jednoczy się ze wszystkimi honorowymi krwiodawcami, którzy dzieląc się cząsteczką siebie, ratują ludzkie życie.
 
Im wszystkim za Dar Krwi życzymy mnóstwa satysfakcji płynącej z tej wyjątkowo humanitarnej formy wyrażania własnego człowieczeństwa. 
Życzymy wiele zdrowia i radości w życiu.
 
Polski Czerwony Krzyż działania na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa prowadzi od 1958 roku tj. od 56 lat. Zaangażowane w nie są Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK zrzeszające członków organizacji i wolontariuszy. Rocznie pomagamy publicznej służbie krwi pozyskać ponad 136 tysięcy litrów krwi, w tym na terenie województwa zachodniopomorskiego ponad 4,4 tysiąca litrów. Polski Czerwony Krzyż w woj. zachodniopomorskim szczególny nacisk kładzie na pozyskanie nowych honorowych dawców krwi, głównie ze środowiska młodzieżowego, a także na pozyskanie większej ilości krwi w okresie wakacyjnym.
 

Zajrzyj do ulotki sprawdź z jakich uprawnień i przywieli może skorzystać HONOROWY DAWCA KRWI.

 

 
 

Warto wiedzieć:

 

Odznaczenia i wyróżnienia:

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin