Image1\
 
 

054

14 maja 2011 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie odbyły się XII Okręgowe Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej Klubów HDK PCK – Goleniów 2011, nad którymi honorowym patronat przyjęli: Członek Zarządu Województwa Pan Marek Hok oraz Burmistrz Goleniowa Pan Robert Krupowicz.

Mistrzostwa rozpoczęto występem zespołu muzycznego z Goleniowa.
Organizatorem Mistrzostw była Zachodniopomorska Okręgowa Rada Honorowego Krwiodawstwa PCK w Szczecinie oraz Delegatura ZZO PCK w Goleniowie.


W Mistrzostwach udział wzięło 9 drużyn reprezentujących zachodniopomorskie kluby Honorowych Dawców Krwi PCK tj.:
1. Klub HDK PCK „Dar Życia” przy Goleniowskim Domu Kultury w Goleniowie –  VII miejsce w klasyfikacji,
2. Klub HDK PCK „Strażak” przy Komendzie Powiatowej PSP w Goleniowie – VI miejsce,
3. Klub HDK PCK „Kropelka” przy PGE Dolna Odra w Nowym Czarnowie – VIII miejsce,
4. Młodzieżowy Klub HDK PCK przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich w Kołobrzegu – III miejsce,
5. Młodzieżowy Klub HDK PCK przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie – IX miejsce,
6. Klub HDK PCK w Łobzie – IV miejsce,
7. Klub HDK PCK w Nowogardzie – II miejsce,
8. Klub HDK PCK „Płomyk” przy Komendzie Powiatowej PSP w Stargardzie Szcz. –  I miejsce,
9. Osiedlowy Klub HDK PCK Załom – V miejsce.

Zwycięzcy:
- zwyciężył po raz kolejny Klub HDK PCK „Płomyk” przy Komendzie Powiatowej PSP
w Stargardzie Szcz. Otrzymując puchar oraz nagrody od współorganizatora imprezy Województwa Zachodniopomorskiego, które wręczył p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Pan Maciej Bejnarowicz.
- II miejsce zajął Klub HDK PCK w Nowogardzie otrzymując puchar Starosty Goleniowskiego oraz upominki od Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego PCK
w Szczecinie,
- III miejsce zajął Młodzieżowy Klub HDK PCK przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich w Kołobrzegu otrzymując puchar Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz upominki od PCK.

Najlepszym strzelcem okazał się Krzysztof Węgrzyn – zawodnik Klubu HDK PCK „Płomyk” przy KP PSP w Stargardzie Szcz., który otrzymał puchar ufundowany przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie oraz zestaw upominków od Burmistrza Goleniowa.
Najlepszym bramkarzem Mistrzostw był p. Andrzej Iwon – także zawodnik Klubu HDK PCK „Płomyk’ w Stargardzie Szcz., który otrzymał puchar ufundowany przez Członka Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego PCK w Szczecinie Pana Bernarda Krupskiego oraz upominki od Burmistrza Goleniowa.

Mistrzostwa sędziował Wojciech Kaniuk przy pomocy krwiodawców: p. Kazimierza Dziechciowskiego i p. Ryszarda Lachowicza.

Dla wszystkich uczestników imprezy przygotowano poczęstunek, tj. grochówkę, drożdżówki, słodycze, napoje.

Celem Mistrzostw było zaakcentowanie obchodów Tygodnia PCK, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy klubami HDK PCK, propagowanie zdrowego stylu życia wśród honorowych dawców krwi, promocja pięknego Miasta Goleniów i Powiatu Goleniowskiego.

Oprawę medialną zabezpieczyła Gazeta Goleniowska.

Mistrzostwa wsparli finansowo i rzeczowo:
• Województwo Zachodniopomorskie,
• Starostwo Powiatowe w Goleniowie,
• Gmina Goleniów oraz Burmistrz Goleniowa,
• Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej,
• Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie,
• Bernard Krupski członek Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego PCK w Szczecinie,
• Piekarnia Goleniów Jerzy i Dariusz Henger.

Pomoc organizacyjna:
• Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w obsłudze Mistrzostw,
• Grażyna Walkowiak – Instruktor Pierwszej Pomocy PCK – zabezpieczenie medyczne,
• Komenda Powiatowa PSP w Goleniowie – nagłośnienie oraz pomoc organizacyjna.

Swoją obecnością w Mistrzostwach zaszczycili członkowie Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża z przewodniczącym Panem Sławomirem Kaczyńskim na czele.

Sprawy organizacyjne związane z organizacją imprezy spoczywały na Urszuli Sobiesińskiej Kierownika Wydziału Organizacyjnego Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie oraz Pani Kazimiery Goc Pełnomocnika ZZO PCK Delegatury w Goleniowie.

Fotogaleria

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin