Image1\
 
 

XIV okręgowe zawody wędkarskie spławikowym im. Romana Mikszy16 czerwca 2012 roku nad jeziorem Dubie w Ginawie odbyły się XIV Okręgowe Zawody w Wędkarstwie Spławikowym im. Romana Mikszy Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK. Organizatorem Zawodów był Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Łobzie.
Celem Zawodów była popularyzacja sportu wędkarskiego wśród krwiodawców, w tym ich czynny wypoczynek, zaakcentowanie Światowego Dnia Krwiodawcy, nawiązanie współpracy między Klubami HDK oraz wyłonienie trzech najlepszych drużyn oraz trzech najlepszych zawodników.
W Zawodach startowało 14 drużyn - z Bań, Dobrej, Goleniowa, Gryfic, Gryfina, Kołobrzegu, Łobza, Nowogardu, Płot oraz drużyna reprezentująca rodzinę Mikszy.
Zawodnicy byli oceniani w poszczególnych kategoriach przez sędziów z Koła Wędkarskiego „Pstrąg” pod przewodnictwem p. Stanisława Puchalskiego.

I tak w kategorii drużynowej:
I miejsce zajęła drużyna z Kołobrzegu otrzymując puchar ufundowany przez starostę Powiatu Łobeskiego – p. Ryszarda Brodzińskiego oraz puchar przechodni.
II miejsce zajęła drużyna Banie I – otrzymała Puchar ufundowany przez Burmistrza Miasta Łobez p. Ryszarda Solę.
III miejsce zajęła drużyna Łobez II – otrzymała Puchar ufundowany przez Burmistrz Miasta Węgorzyno p. Monikę Kuźmińską.

Następną kategorią była klasyfikacja indywidualna:
I miejsce zajął p. Grzegorz Smagiel z Klubu HDK PCK Kołobrzeg - 4,08 kg ryb - otrzymał Puchar ufundowany przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie. Zawodnik ten złowił także największą rybę podczas zawodów - LESZCZA ( 35,5 cm i 0,46 kg) za co otrzymał Puchar ufundowany przez Panią Irenę Mikszę.
II miejsce zajął p. Robert Karwat – HDK Goleniów - 3,58 kg ryb- otrzymał Puchar ufundowany przez Okręg PZW w Szczecinie.
III miejsce – p. Wojciech Gała – HDK Banie I - 1,87 kg ryb - otrzymał puchar ufundowany przez sekretarza Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie
p. Bernarda Krupskiego.

Poza wyżej wymienionymi i nagrodzonymi zawodnikami uhonorowani także zostali:
Najstarszy Zawodnik - p. Klemens Robaszkiewicz z Klubu HDK Gryfice II,
Najmłodszy Zawodnik – p. Michał Tokarski.
Największy Pechowiec Zawodów - p. Ryszard Szkup z Klubu HDK Dobra.
p. Karolina Adamczyk z Klubu HDK Banie za największą ilość ryb złowioną wśród kobiet.
Uhonorowani zawodnicy mieli możliwość wyboru nagród rzeczowych z tzw. „stołu szwedzkiego”.
Oprócz wyżej wymienionych fundatorów nie sposób pominąć pozostałych sponsorów, bez których nie odbyłyby się ww. Zawody, a byli nimi: Unia Miast i Gmin Dorzecza Regi, p. Elżbieta Kobiałka, p. Bogdan Górecki, p. Ewa Marszałek, Piekarnia Wacław Wasilewski Sp. z o.o. Węgorzyno, Piekarnia „GS” S.C. Lucyna Kwak i Piotr Sładkiewicz Łobez.

Dobrym humorem i fachowością konferansjera wykazał się Pan Jan Zarecki.
Podczas zawodów, dzięki uprzejmości p. Józefa Hnat, można było posłuchać dobrej muzyki, która rozbrzmiewała nad brzegami jeziora DUBIE. Natomiast żołądki wszystkich uczestników i przybyłych gości były rozpieszczane dzięki kucharzom: Pani Wandzie Gosławskiej, Panu Leonowi Zielińskiemu i samemu Prezesowi Koła „Pstrąg” – Panu Andrzejowi Kozieł. Wszyscy uczestnicy Zawodów mogli posilić się m.in.grochówką.
Piecze nad uporządkowaniem terenu wokół jeziora sprawował Pan Henryk Wróblewski.

Wszystkim uczestnikom biorących udział w zawodach jeszcze raz serdecznie gratulujemy, a sponsorom dziękujemy!

 

XIV okręgowe zawody wędkarskie spławikowym im. Romana Mikszy 115 c

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin