Image1\
 
 

logo15 listopada 2011 w siedzibie Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie odbyło się losowanie wieńczące XI edycję konkursu „Wakacyjna Kropla Krwi”.
Aby uczestniczyć w konkursie należało od 1 lipca 2011 roku do 31 października 2011 roku oddać co najmniej dwukrotnie krew w placówkach służby krwi na terenie województwa zachodniopomorskiego.
W ramach konkursu krew pobrano od 1913 osób, w tym od 144 kobiet. Dzięki konkursowi pozyskano 1748,100 litrów krwi i osocza.    

Największa ilość zgłoszeń tj. 657 wpłynęła z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Z wynikami z pozostałych placówek służby krwi zapoznać się można w załączniku.
Gratulacje dla wszystkich uczestników konkursu, zarówno tych, którzy wylosowali nagrody, jak i tych, którzy w nim uczestniczyli, bo przez sam fakt daru krwi pomogli uratować bezcenne życie innych /wykaz laureatów w załączniku/.
Serdeczne podziękowania należą się również wszystkim tym, bez których ten konkurs nie mógłby się odbyć i dobiec chwalebnego finału.    
2011.11.15. losowanie WKK 3 2011.11.15. losowanie WKK 4

2011.11.15. losowanie WKK 1 2011.11.15. losowanie WKK 2

Nagrodę główną tj. aparat fotograficzny FujiFilm ufundowało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, wycieczkę dla 2 osób do Berlina ufundowało Biuro Turystyczne COLUMBUS, natomiast plakaty oraz nagrody pocieszenia sfinansowano ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.

Sprawozdanie
Wykaz laureatów

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin