Image1\
 
 

MDK 2012Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża  w Szczecinie w ramach upowszechniania honorowego krwiodawstwa ogłasza XV edycję konkursu pod hasłem ”Młodzieżowy Dar Krwi”.

Konkurs jest adresowany do młodzieży w wieku od 18 do 20 lat (pełnoletniej posiadającej dowód osobisty).

Celem konkursu jest  pozyskanie krwi oraz zwiększenie udziału młodzieży w szeregach honorowych dawców krwi. Konkurs trwa od 22 listopada 2012 r. do 31 maja 2013 r.

Żeby wziąć udział w konkursie wystarczy w okresie jego trwania w placówce służby krwi na terenie województwa zachodniopomorskiego dwukrotnie oddać krew lub osocze i wypełnić kartę konkursową dostępną w każdej placówce służby krwi. Każdy uczestnik, który spełni te warunki weźmie udział w losowaniu nagród – 2 atrakcyjnych rowerów - 1 dla dziewczyny i 1 dla chłopaka.

Krew i  osocze można oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 80 (rejestracja w godz. 7.15-13.00, również w soboty 7.15-12.00), w Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa w Szczecinie oraz w Barlinku (ekipowy poboru krwi),  Białogardzie, Drawsku Pom., Gryficach, Gryfinie (ekipowy pobór krwi),  Kołobrzegu, Koszalinie, Stargardzie Szcz. (ekipowy pobór krwi), Szczecinku, Świnoujściu.

Adresy placówek służby krwi oraz informacje dla kandydatów na dawców zamieszczone są na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie – www.krwiodawstwo.szczecin.pl

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin