Image1\
 
 

Logo15 listopada 2012 w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie odbyło się losowanie wieńczące XII edycję konkursu „Wakacyjna Kropla Krwi”.
Aby uczestniczyć w konkursie należało od 14 czerwca do 31 października 2012 roku oddać co najmniej dwukrotnie krew w placówkach służby krwi na terenie województwa zachodniopomorskiego.
W ramach konkursu krew pobrano od 2121 osób, w tym od 158 kobiet. Dzięki konkursowi pozyskano 1951,110 litrów krwi i osocza.

Największa ilość zgłoszeń tj. 920 wpłynęła z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.
Gratulacje dla wszystkich uczestników konkursu, zarówno tych, którzy wylosowali nagrody, jak i tych, którzy w nim uczestniczyli, bo przez sam fakt daru krwi pomogli uratować bezcenne życie innych osób.
 Serdeczne podziękowania należą się również wszystkim tym, bez których ten konkurs nie mógłby się odbyć i dobiec chwalebnego finału.

Nagrodę główną tj. aparat fotograficzny FujiFilm wylosował Pan Waldemar Olejniczak, który krew oddawał podczas ekipowego poboru krwi w Barlinku. Nagrodę ufundowało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Ponadto wśród osób oddających krew w Oddziale Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Świnoujściu zostały rozlosowane 3 nagrody w postaci kompletów ręczników zakupionych ze środków Gminy Miasto Świnoujście w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Promocja prozdrowotnych zachowań w zakresie krwiodawstwa i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży szkolnej oraz dorosłych mieszkańców miasta Świnoujście”. Nagrody wylosowali: Jan Szymański, Bartosz Włodarczyk, Łukasz Ziółkowski.
Natomiast wśród osób oddających krew w Oddziale Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kołobrzegu nagrody ufundowane przez Pana Marka Hoka Posła na Sejm RP, Starostę Powiatu Kołobrzeskiego i Prezydenta Miasta Kołobrzeg wylosowali: P. Sonia Wróbel, P. Dawid Glonek, P. Mieczysław Woś.

Tym samym XII edycja konkursu „Wakacyjna Kropla Krwi” przechodzi do historii. 

 

„WAKACYJNA KROPLA KRWI” 14.06.2012 r. – 31.10.2012 r. - wyniki placówek.

 

  

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin