Image1\
 
 

 

Lp. Placówka służby krwi Liczba dawców Ilość krwi i osocza Liczba mężczyzna Liczba kobiet Dawcy I-razowi Liczba dawców poprzedniej edycji 2008
1 OTRCKiK w Białogardzie 9 8,100 8 1 0 26
2 OTRCKiK w Barlinku 70 63,000 63 7 15 16
3 OTRCKiK w Drawsku Pomorskim 60 54,000 49 11 17 84
4 OTRCKiK w Goleniowie 65 58,500 49 16 18 49
5 OTRCKiK w Gryficach 34 30,600 28 6 0 32
6 OTRCKiK w Gryfinie 35 31,500 27 8 12 30
7 OTRCKiK w Kołobrzegu 91 81,900 67 24 18 46
8 OTRCKiK w Koszalinie 134 120,600 117 17 32 66
9 OTRCKiK w Stargardzie 49 44,100 34 15 0 22
10 OTRCKiK w Szczecinku 46 41,400 42 4 5 85
11 OTRCKiK w Świnoujście 46 41,400 44 2 0 56
12 OTRCKiK w Wałczu 0 0 0 0 0 0
13 RCKiK w Szczecinie 215 193,500 165 50 21 230
14 WCKiK Terenowa Stacja w Szczecinie 25 22,500 22 3 10 40

RAZEM 879 791,100 715 164 152 782

 

Wyniki XI edycji Konkursu Młodzieżowy Dar Krwi w formacie PDF

logo_mlodziezdarkrwiRegulamin konkursu:

  1. Konkurs trwa od 22.11.2009 r. do 31.05.2010 r.
  2. Organizatorem konkursu jest Zachodniopomorska Okręgowa Rada Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie 70-476 Szczecin, Al. Woj. Polskiego 63 tel. 91 433 73 02
  3. W konkursie mogą brać udział osoby urodzone w roku 1989, w 1990, w 1991 i w 1992 (osoby pełnoletnie posiadające dowód osobisty).
  4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest co najmniej dwukrotne oddanie krwi lub osocza w czasie trwania konkursu (pkt.1) oraz wypełnienie karty uczestnictwa w konkursie dostępnej w placówkach służby krwi na terenie woj. zachodniopomorskiego.
  5. Komisyjne losowanie nagród odbędzie się 8 czerwca 2010 roku w siedzibie Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie.
  6. Osoby, które wylosują nagrody zostaną powiadomione pocztą.
  7. Wyniki konkursu zostaną wywieszone w placówkach pobierających krew oraz w placówkach Polskiego Czerwonego Krzyża.
  8. Do wygrania: 2 rowery (Dla chłopca – CENTURION, a dla dziewczynki - WHEELER)

Regulamin w formacie PDF

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin