Image1\
 
 
Uprzejmie informujemy, że Pan Stanisław Kracik Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża ogłosił XIII Edycję Turnieju Szkół i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie Polskiego Czerwonego Krzyża na rok szkolny i akademicki 2015/2016 pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”. Turniej trwa od 01.09.2015 r. do 24.06.2016 r.
Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest zgłoszenie szkoły/uczelni przez jej dyrekcję/władze w uzgodnieniu z samorządem uczniowskim/studenckim, na formularzu zgłoszenia. 
W Turnieju mogą brać udział wszyscy pełnoletni uczniowie zgłoszonej do uczestnictwa szkoły oraz studenci uczelni wyższych. Więcej informacji w Regulaminie Turnieju.
 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin