Image1\
 
 

Zakończyła się XIII edycja Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Pomaturalnych, Policealnych i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”.

 

W dniu 5 sierpnia 2016 r. w siedzibie ZOO PCK w Szczecinie Komisja w składzie:

1.      Marek Rak – przewodniczący Komisji Problemowej ds. Honorowego Krwiodawstwa,

2.      Jerzy Bochenek – wiceprzewodniczący Komisji Problemowej ds. Honorowego Krwiodawstwa

3.      Mirosław Mazurek – członek Komisji Problemowej ds. Honorowego Krwiodawstwa,

po zapoznaniu się z wynikami uzyskanymi przez szkoły wyłoniła laureatów na szczeblu okręgowym XIII edycji Turnieju w poszczególnych kategoriach szkół i wg zróżnicowanych kryteriów oceny.

Do XIII edycji Turnieju w województwie zachodniopomorskim przystąpiło 9 szkół. Wyniki końcowe złożyło 6 szkół ponadgimnazjalnych.  Ogółem pozyskano 267,070 litrów krwi od 280 uczniów/ krwiodawców.

 

Na podstawie analizy danych Komisja wyłoniła zwycięzców wg poniższych wskaźników:

 

          1.          Wskaźnik „najlepsza promocja”

 

Miejsce I zajął Zespół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Miejsce II – Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie

Miejsce III – brak

 

         2.         Wskaźnik „aktywność szkoły”

 

Miejsce I - Zespół Szkół Łączności w Szczecinie – 0,617 l  krwi w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia szkoły,

Miejsce II -  Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie – 0,270 l krwi w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia szkoły,

Miejsce III – Zespół Samochodowych w Szczecinie – 0,248 l krwi w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia szkoły.

 

         3.         Wskaźnik „największą ilość pozyskanej krwi”

 

Miejsce I - Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie z ilością 71,550 l krwi

Miejsce II – Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie z ilością 59,350 l krwi,

Miejsce III - Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie z ilością 55,350 l krwi.

 

Informujemy, że szkoły, które zajęły I miejsca zostały zgłoszone do ZG PCK oceny na szczeblu centralnym. Gratulujemy zajętego w klasyfikacji okręgowej miejsca, a uczniom składamy wielkie podziękowania za nieoceniony dar ich młodych serc i mamy nadzieję, że pozostaną z nami w kolejnej edycji Turnieju.

 

Informujemy, że Pan Stanisław Kracik Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża ogłosił XIV Edycję Turnieju Szkół i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie Polskiego Czerwonego Krzyża na rok szkolny i akademicki 2016/2017. Turniej trwa od 01.09.2016 r. do 22.06.2017 r.

Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest zgłoszenie szkoły/uczelni przez jej dyrekcję/władze w uzgodnieniu z samorządem uczniowskim/studenckim, na formularzu zgłoszenia. W Turnieju mogą brać udział pełnoletni uczniowie zgłoszonej do uczestnictwa szkoły oraz studenci uczelni wyższych. Więcej informacji w Regulaminie Turnieju.

 

 

Szczecin, 16.09.2016 r.

Sporządziła: Urszula Sobiesińska

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin