Image1\
 
 

logo_mlodziezyPolski Czerwony Krzyż Biuro Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego w Szczecinie uprzejmie informuje, że ZG PCK ogłosił IX Edycję Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie Polskiego Czerwonego Krzyża na rok szkolny 2011/2012 pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”.
Turniej trwa od 01.09.2011 r. do 30.04.2012 r.

Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest zgłoszenie szkoły/uczelni przez jej dyrekcję/władze w uzgodnieniu z samorządem uczniowskim/studenckim, na formularzu zgłoszenia.
W Turnieju mogą brać udział wszyscy pełnoletni uczniowie zgłoszonej do uczestnictwa szkoły oraz studenci uczelni wyższych.
Więcej informacji w Regulaminie Turnieju.

Załączniki:
Regulamin turnieju
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

007Zakończyła się VII edycja Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Pomaturalnych, Policealnych i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”.
W dniu 14 czerwca br. podczas uroczystości z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy w siedzibie Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie oraz w dniu 16 czerwca br. w siedzibie Zarządu Rejonowego PCK w Koszalinie odbyło się podsumowanie Turnieju na szczeblu okręgowym i wręczenie pucharów. W Szczecinie czerwonokrzyskich gospodarzy reprezentowali: Joanna Łaskarzewska – sekretarz Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, Jerzy Bochenek – przewodniczący Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady HDK PCK w Szczecinie, Mirosław Mazurek – wiceprzewodniczący Okręgowej Rady HDK PCK oraz pracownice Wydziału Organizacyjnego biura ZZO PCK w Szczecinie w osobach: Urszula Sobiesińska, Iwona Żelaszczyk. Na uroczystość zaproszono przedstawicieli szczecińskich szkół, które zajęły czołowe miejsca na szczeblu okręgowym.
Natomiast na uroczystości w Koszalinie puchary oraz upominki dla szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych wręczał Pan Bernard Krupski prezes Zarządu Rejonowego PCK w Koszalinie w towarzystwie pracowników PCK w osobach: Pani Doroty Gruszeczki i Urszuli Sobiesińskiej.

Do VII edycji Turnieju w województwie zachodniopomorskim przystąpiło 26 szkół oraz 4 uczelnie wyższe. Pozyskano 1161,660 litrów krwi od 1616 uczniów i 303 studentów.

Komisja składająca się z członków prezydium ZOR HDK PCK po zapoznaniu się z wynikami uzyskanymi przez szkoły wyłoniła laureatów tegorocznej edycji Turnieju w poszczególnych kategoriach szkół i wg zróżnicowanych kryteriów oceny.

Czytaj więcej...

Regulamin VII Edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”

Cele konkursu:
• wzmocnienie działalności młodzieżowych Klubów HDK PCK
• utworzenie nowych Klubów HDK PCK na terenie szkół i uczelni
• zachęcenie uczniów i studentów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi
• poszerzenie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się
• promocja honorowego krwiodawstwa w społecznościach lokalnych;
• integracja szkolnych i uczelnianych środowisk młodzieżowych.

Adresaci konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych oraz studentów uczelni wyższych.

Organizatorzy:
• na szczeblu lokalnym – Zarządy Rejonowe PCK, Rejonowe Rady HDK PCK, Zarządy Okręgowe PCK, Okręgowe Rady HDK PCK oraz Publiczna Służba Krwi.
• na szczeblu centralnym – Krajowa Rada HDK PCK, Zarząd Główny PCK.

Czytaj więcej...

Regulamin VII Edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”

Cele konkursu:
• wzmocnienie działalności młodzieżowych Klubów HDK PCK
• utworzenie nowych Klubów HDK PCK na terenie szkół i uczelni
• zachęcenie uczniów i studentów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi
• poszerzenie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się
• promocja honorowego krwiodawstwa w społecznościach lokalnych;
• integracja szkolnych i uczelnianych środowisk młodzieżowych.

Adresaci konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych oraz studentów uczelni wyższych.

Organizatorzy:
• na szczeblu lokalnym – Zarządy Rejonowe PCK, Rejonowe Rady HDK PCK, Zarządy Okręgowe PCK, Okręgowe Rady HDK PCK oraz Publiczna Służba Krwi.
• na szczeblu centralnym – Krajowa Rada HDK PCK, Zarząd Główny PCK.

Czytaj więcej...

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin