Image1\
 
 
Zakończyła się IX Edycja Programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik –Gorąca Krew”.
 
Organizatorami Programu byli: Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, Krajowa Rada Honorowego Krwiodawstwa PCK, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Zarządy Okręgowe PCK, Komendy Wojewódzkie PSP i Oddziały Wojewódzkie Związku OSP RP. 
Akcje promocyjne połączone z pobieraniem krwi w ramach IX edycji Programu realizowane były od 2 stycznia do 19 grudnia 2014 r. 
 
W województwie zachodniopomorskim do Programu przystąpiły 4 jednostki tj. 2 Jednostki OSP, 1 Jednostka PSP, 1 Jednostka JRG PSP. W efekcie łącznie od strażaków oraz osób przez nich zachęconych w okresie trwania Programu pozyskano 484 litry krwi.
Analiza danych dostarczonych przez 3 Jednostki i strażaków indywidualnych pozwoliła wyłonić zwycięzców na szczeblu okręgowym.

W kategorii „Najaktywniejsza Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP

  • I miejsce zajęła – Jednostka JRG PSP w Goleniowie, pozyskując 274 litry krwi.

W kategorii „Najaktywniejsza Jednostka OSP

  • I miejsce - zajęła Ochotnicza Straż Pożarna z Czaplinka, pozyskując 125 litrów krwi
  • II miejsce - Ochotnicza Straż Pożarna  Maszewo, pozyskując 84 litry krwi.
W kategorii „Ognisty Ratownik- najaktywniejszy strażak indywidualny
  • I miejsce zajął – Pan Ryszard Sikora emerytowany funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie. Pan Ryszard od 2013 roku jest organizatorem comiesięcznych otwartych akcji poboru krwi w mobilnym punkcie poboru krwi, podczas których jednorazowo krew oddaje średnio 50 osób.
  • II miejsce zajął –  druh Witold Piotrowski z Jednostki OSP Maszewo,
  • III miejsce zajął – druh Paweł Stróżyk z Jednostki OSP Czaplinek.
 
Zgodnie z Regulaminem Programu, zwycięzcy etapu okręgowego zostali zgłoszeni do oceny na szczeblu centralnym. Komisja Zarządu Głównego PCK oceniająca wyniki  zgłoszonych Jednostek i strażaków indywidualnych stwierdziła, że w kategorii „Najaktywniejsza Jednostka JRG”  I miejsce na szczeblu centralnym zajęła Jednostka JRG Goleniów.  
 
02 lutego 2015 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie odbyło się uroczyste podsumowanie IX edycji Programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie - Ognisty Ratownik – Gorąca krew” na szczeblu okręgowym.
 
W uroczystości udział wzięli: 
- Pan Krzysztof Barczyk Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Wojewódzkiego, reprezentujący na spotkaniu Pana Olgierda Geblewicza Marszałka Województwa,
- Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Henryk Cegiełka – gospodarz uroczystości,
- Pan Tadeusz Szczepański Dyrektor Zarządu Wykonawczego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej,
- Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Goleniowie bryg. Mgr inż. Arkadiusz Skrzypczak,
- przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża w osobach:
  • Pan Marek Rak przewodniczący Komisji Problemowej ds. Honorowego Krwiodawstwa ZOO PCK w Szczecinie,
  • Pani Joanna Łaskarzewska  Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie, 
  • Pani Urszula Sobiesińska Kierownik Wydziału Organizacyjnego, 
- laureaci szczebla okręgowego IX edycji Programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”,
- przedstawiciele Polskiego Radia Szczecin.
 
Podczas spotkania podsumowano IX edycję Programu oraz wręczono puchary i upominki zwycięskim jednostkom w kategoriach PSP i OSP oraz najaktywniejszym strażakom. Upominki dla najaktywniejszych strażaków przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, a fundatorami pucharów dla Jednostek byli Państwo Renata i Marian Wojtakajtis.
 
Ponadto podczas spotkania podziękowano za wspieranie działań Polskiego Czerwonego Krzyża w krzewieniu idei honorowego krwiodawstwa – dzielenia się z drugim człowiekiem najcenniejszym lekiem – KRWIĄ w środowisku strażackim. Okolicznościowe dyplomy otrzymali przedstawiciele Państwowej Staży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Na zakończenie spotkania poinformowano, że centralna uroczystość podsumowująca tegoroczny program odbędzie się 27 lutego br. o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie. 
 
Zdjęcia ze spotkania udostępnił mł. bryg. Krzysztof Kijowski  KW PSP w Szczecinie, za co składamy serdeczne podziękowania.
 
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża serdecznie gratuluje wszystkim honorowym dawcom krwi, a w szczególności wyróżnionym jednostkom i druhom!!!
 
Mamy nadzieję, że tegoroczna Jubileuszowa edycja przyniesie także wspaniałe efekty, co przełoży się na poczucie bezpieczeństwa wśród osób potrzebujących tego najcenniejszego z leków, jakim jest krew.
 
 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin