Image1\
 
 
Zakończyła się X Edycja Programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik –Gorąca Krew”.
 
Organizatorami Programu byli: Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, Krajowa Rada Honorowego Krwiodawstwa PCK, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Zarządy Okręgowe PCK, Komendy Wojewódzkie PSP i Oddziały Wojewódzkie Związku OSP RP. 
Akcje promocyjne połączone z pobieraniem krwi w ramach X edycji Programu realizowane były od 1 stycznia do 18 grudnia 2015 r. 
 
Protokół z posiedzenia Komisji Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie
oceniającej wyniki na szczeblu okręgowym X edycji programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”
w Szczecinie w dniu 21.01.2016 r.
 
Komisja w składzie:
1. Marek Rak – Przewodniczący Komisji Problemowej ds. Honorowego Krwiodawstwa ZOO PCK w Szczecinie,
2. Jerzy Bochenek – członek Komisji Problemowej ds. Honorowego Krwiodawstwa ZOO PCK w Szczecinie
3. Urszula Sobiesińska – Kierownik Wydziału Organizacyjnego ZOO PCK w Szczecinie
stwierdza, że do X edycji Programu przystąpiła 1 jednostka Państwowej Straży Pożarnej oraz 3 jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej.
W efekcie realizacji Programu od 01.01. do 18.12.2015 r. pozyskano łącznie od strażaków oraz osób przez nich zachęconych
538,544 litrów krwi.
Komisja dokonała oceny dokonań jednostek oraz strażaków indywidualnych uznanych w poszczególnych jednostkach za
najlepszych.
W ocenie jednostek PSP i OSP Komisja brała pod uwagę wskaźnik „ilość krwi pozyskanej w ramach programu w przeliczeniu na
1 strażaka w jednostce”.
W ocenie zaangażowania Strażaków Indywidualnych uwzględniono:
- zakres działań promocyjnych i organizacyjnych,
- efektywność podejmowanych działań.
Analiza danych dostarczonych z Jednostek pozwoliła wyłonić:

W kategorii I – Najaktywniejsza Jednostka PSP:
Zdobywcę I miejsca – Komenda Powiatowa PSP w Goleniowie
Zdobywcę II miejsca – brak
Zdobywcę III miejsca - brak

W kategorii II – Najaktywniejsza Jednostka OSP:
Zdobywcę I miejsca – OSP Czaplinek
Zdobywcę II miejsca – OSP Maszewo
Zdobywcę III miejsca - brak

W kategorii III - Najaktywniejsza JRG
Zdobywcę I miejsca – brak
Zdobywcę II miejsca – brak
Zdobywcę III miejsca – brak

W kategorii IV – Najaktywniejszy Strażak Indywidualny:
Zdobywcę I miejsca – Ryszard Sikora
Zdobywcę II miejsca – Stefan Kraszewski
Zdobywcę III miejsca – brak
Attachments:
Download this file (ognisty-2016-wyniki-X.pdf)Wyniki ogólnopolkie
 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin