Image1\
 
 
STRAŻACY PSP i OSP w HONOROWYM KRWIODAWSTWIE
 
X edycja Programu 2015 rok
 
„OGNISTY RATOWNIK – GORĄCA KREW”
 
Celem corocznego programu będzie pozyskanie dla rozwoju honorowego krwiodawstwa doskonale zorganizowanych środowisk strażaków zawodowych i ochotników. Jego podstawowym celem jest poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew, aktywizacja lokalnych środowisk strażackich w honorowym krwiodawstwie, zacieśnienie współpracy Polskiego Czerwonego Krzyża na wszystkich poziomach organizacyjnych z odpowiednimi strukturami Państwowej Straży Pożarnej i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, wypracowanie stabilnego modelu uczestnictwa strażaków zawodowych i ochotników w ratowaniu życia ludzkiego poprzez oddawanie krwi oraz popularyzowanie przez nich honorowego krwiodawstwa  i zachęcanie lokalnych społeczności do czynnego uczestnictwa w tej formie humanitarnej działalności na rzecz drugiego człowieka.

041STRAŻACY PSP i OSP w HONOROWYM KRWIODAWSTWIE 
VI edycja Programu 2011 rok "OGNISTY RATOWNIK - GORĄCA KREW"

Polski Czerwony Krzyż Biuro Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego PCK w Szczecinie informuje, że Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża ogłosił VI Edycję Programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. Zgłoszenie jednostek należy przekazać do rejonowych placówek PCK lub ZZO PCK do dnia 31 marca 2011 r.
Do oceny na szczeblu okręgowym będą brane pod uwagę wyniki zorganizowanych akcji przez poszczególne jednostki OSP i PSP w okresie od 3 stycznia 2011 r. do 15 listopada 2011 r. Biorąc powyższe pod uwagę zwracamy się z prośbą o zaplanowanie akcji poboru krwi do 15 listopada br. oraz dotrzymanie terminu sprawozdania max. do 20 listopada br.
Wyrażamy nadzieję, że kolejna edycja przyczyni się do pozyskania większej ilości krwi, tak potrzebnej do ratowania zdrowia i życia pacjentów w polskich szpitalach.

Do pobrania:
Regulamin
Ocena aktywności jednostki
Ocena aktywności strażaka
Sprawozdanie pomocnicze
Formularze

036W dniu 24 listopada 2010 roku w siedzibie Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie Komisja w składzie: Jerzy Bochenek – przewodniczący Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady HDK PCK, Mirosław Mazurek – wiceprzewodniczący ZOR HDK, Renata Wojtakajtis – sekretarz ZOR HDK, Urszula Sobiesińska – członek prezydium ZOR HDK PCK, Marek Rak - przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej PSP oraz Magdalena Przybyła – Dyrektor Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dokonała oceny efektów V edycji Programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”, a także zaangażowania i dokonań zgłoszonych do oceny strażaków indywidualnych. 

W efekcie realizacji Programu od 1 stycznia 2010 roku do 15 listopada 2010 r. (wyjątkowo termin skrócony w województwie zachodniopomorskim) pozyskano od 140 strażaków i 377 innych osób przez nich zachęconych łącznie 364,400 litry krwi (o151,180 litrów więcej aniżeli w 2009 roku).
Sprawozdania końcowe złożyło 19 jednostek, w tym 1 jednostka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP), 16 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (głównie z powiatu goleniowskiego) oraz 2 Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze PSP (Goleniów i Szczecin).

Czytaj więcej...

STRAŻACY PSP i OSP w HONOROWYM KRWIODAWSTWIE

V edycja Programu 2010 rok

„OGNISTY RATOWNIK – GORĄCA KREW”

Celem corocznego programu będzie pozyskanie dla rozwoju honorowego krwiodawstwa doskonale zorganizowanych środowisk strażaków zawodowych i ochotników. Jego podstawowym celem jest poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew, aktywizacja lokalnych środowisk strażackich w honorowym krwiodawstwie, zacieśnienie współpracy Polskiego Czerwonego Krzyża na wszystkich poziomach organizacyjnych z odpowiednimi strukturami Państwowej Straży Pożarnej i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, wypracowanie stabilnego modelu uczestnictwa strażaków zawodowych i ochotników w ratowaniu życia ludzkiego poprzez oddawanie krwi oraz popularyzowanie przez nich honorowego krwiodawstwa i zachęcanie lokalnych społeczności do czynnego uczestnictwa w tej formie humanitarnej działalności na rzecz drugiego człowieka.

Struktura organizacyjna państwowej i ochotniczych staży pożarnych decyduje o tym, że ich jednostki znajdują się w każdym środowisku lokalnym, a dodatkowo strażacy-ochotnicy reprezentują praktycznie wszystkie grupy zawodowe. W małych społecznościach gminnych czy sołeckich OSP należą do najaktywniejszych organizacji i posiadają duży autorytet, cieszą się zaufaniem społecznym, a przez to mają znaczący wpływ na swoje otoczenie. Dotarcie do tych jednostek i indywidualnych członków z ideą hdk pozwoli pozyskać dla krwiodawstwa grono ludzi społecznie zaangażowanych, sprawnych i zdrowych. Baza remiz OSP stanowi w wielu wsiach i mniejszych miasteczkach centra życia społecznego i kulturalnego, dlatego też stwarza możliwość zorganizowania stałych struktur klubowych hdk kontynuujących w przyszłości regularne oddawanie krwi i przyczyni się do dalszego rozwoju ruchu honorowego krwiodawstwa w lokalnych środowiskach.

Zawodowa misja strażaków i ich społeczne zaangażowanie w ratowanie życia ludzkiego jest stuprocentowym potwierdzeniem właściwości wyboru adresatów corocznego programu promocji honorowego krwiodawstwa.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin