Image1\
 
 
nosze
Prowadzimy szkolenia pierwszej pomocy dla młodzieży, przedstawicieli firm z różnych działów gospodarki, służb mundurowych np. żołnierzy wyjeżdżających na misje poza granice kraju. Wszyscy przechodzą szkolenia, po których ukończeniu potrafią właściwie zareagować w najtrudniejszych sytuacjach.

Dbamy o bezpieczeństwo naszych najmłodszych. W tym celu prowadzimy programy takie jak “Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby” oraz “Ratowniczek”. Uczymy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym zasad udzielania pierwszej pomocy. Każdego roku organizujemy Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, obejmujące swym zasięgiem setki szkół i tysiące młodych ludzi.

Ściśle współpracujemy z Europejskim Centrum Referencyjnym ds. nauczania Pierwszej Pomocy, a szkolenia prowadzone są zgodnie ze standardami ustalanymi przez Europejską Radę Resuscytacji. Współpracujemy z Global Road Safety Partnership w celu poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach.
 
 

W minionym 2012 r. łącznie zorganizowano 100 szkoleń pierwszej pomocy dla 1714 osób, w tym: 

  • 31 kursów nieodpłatnych dla 492 osób do lat 18 z wydaniem zaświadczenia
  • 1 kurs odpłatny dla3 osób do lat 18 z wydaniem zaświadczenia
  • 17 kursów nieodpłatnych dla 221 osób powyżej 18 lat z wydaniem zaświadczenia
  • 40 kursy odpłatne dla 484 osób powyżej 18 lat z wydaniem zaświadczenia
  • 4 nieodpłatnych kursówdla 214 osób do lat 18 bez wydania zaświadczeń
  • 7 nieodpłatnych kursów dla 300 osób powyżej 18 lat bez wydania zaświadczeń
 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin