Image1\
 
 

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres, kiedy z największą troską Polski Czerwony Krzyż myśli o osobach potrzebujących naszego wsparcia. Dlatego też grudzień w Polskim Czerwonym Krzyżu upływa pod znakiem "Czerwonokrzyskiej gwiazdki" - ogólnopolskiej akcji pomocy świątecznej. Świąteczną pomoc Polskiego Czerwonego Krzyża niesiemy na terenie całego kraju i kierujemy do najuboższych i opuszczonych, do rodzin wielodzietnych oraz osób samotnie wychowujących dzieci, do bezrobotnych, bezdomnych i chorych. Pomoc przekazujemy również do noclegowni, schronisk, świetlic środowiskowych i punktów opieki PCK. 

Pomoc Polskiego Czerwonego Krzyża dla potrzebujących w ramach "Czerwonokrzyskiej gwiazdki" to najczęściej:

  • Wydawanie paczek z żywnością, owocami, środkami czystości, odzieżą, słodyczami i zabawkami.
  • Organizacja spotkań opłatkowych i wieczerzy wigilijnych.
  • Organizacja spotkań mikołajkowych dla najmłodszych.

 

Pomoc materialna to nie jedyny wymiar "Czerwonokrzyskiej Gwiazdki". Równie ważna jest towarzysząca jej rodzinna, ciepła atmosfera, radość dawania i dzielenia się w tych niepowtarzalnych dniach. Dlatego serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, dzięki którym Polski Czerwony Krzyż może każdego roku podarować potrzebującym radosne Święta Bożego Narodzenia.

 

Jak co roku na terenie Województwa Zachodniopomorskiego organizowane są kwesty oraz zbiórki żywnościowe do koszy w marketach. Pozyskane dary oraz środki finansowe pozwalają pomagać najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszego regionu.  W 2012 roku dzięki wsparciu wolontariuszy oraz darczyńców przygotowano 441 paczek żywnościowych, 1 paczkę rzeczową  oraz w koalicji organizacji pozarządowych i DK Słowianin - kolację Wigilijną dla 400 osób. Łącznie całą akcję „Czerwonokrzyska Gwiazdka” oszacowano na wartość 21.658,95 zł.

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin