Zaprzyjaźniona z nami placówka, ŚDS w Szczecinie przy ul. Tartacznej, zaprosiła uczestników i ich opiekunów na grilla, którego celem było zapoznanie się wszystkich współpracujących ze sobą ośrodków wsparcia dla osób zaburzonych i chorych psychicznie. Podczas wizyty mieliśmy możliwość zobaczenia wszystkich pomieszczeń warsztatowych ośrodka oraz rozmowy podczas wspólnego grillowania.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin