Image1\
 
 

ZMIANY W ZARZĄDZIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W SZCZECINIE

 

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 30 września 2020 roku jednogłośnie przyjął  rezygnację Lucyny Rogańskiej z funkcji członka i wiceprezesa Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża i dokooptował do składu Zarządu Annę Myślińską. Funkcję wiceprezesa ZOO PCK powierzono Arturowi Mackiewiczowi.

 

Skład Zarządu ZOO PCK w Szczecinie przedstawia się następująco:

1. Grzegorz Szymański - prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie

2. Artur Mackiewicz- wiceprezes Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie

3. Adriana Brzeźniak-Misiuro- członek Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie

4. Jakub Cichocki- członek Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie

5. Czesława Kapeja- członek Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie

6. Anna Myślińska- członek Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin