Image1\
 
 
logo

Dzienny Dom „Senior+” funkcjonuje w Stargardzie od 1 stycznia 2017 roku. Prowadzony jest przez Polski Czerwony Krzyż w ramach Umowy o Partnerstwo z Gminą-Miastem Stargard.

Placówka dla Seniorów powstała już w 2011 r. Początkowo nazywała się Dom Dziennego Pobytu. W 2016 r. zmieniono nazwę na Dzienny Dom „Senior-WIGOR”. Obecnie jesteśmy Dziennym Domem „Senior+” finansowanym ze środków Gminy-Miasta Stargard, Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie oraz z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego   „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu  „Senior+” Moduł II

 

Dla kogo przeznaczona jest placówka:

-  dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+

Co proponuje placówka:

- Seniorzy uczęszczający do placówki objęci są darmowym transportem do placówki przystosowanym busem dla osób niepełnosprawnych,

- zapewniamy dzienny pobyt,

- jeden ciepły posiłek dziennie,

- opiekę pielęgniarską,

- terapię zajęciową,

- zajęcia kulinarne,

- zajęcia SPA,

- zajęcia w zakresie aktywności ruchowej indywidualnej i grupowej,

- aktywizacje społeczną i integracje,

- edukację prozdrowotną.

 

Kiedy można skorzystać z zajęć w placówce: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

 

Gdzie mieści się placówka: Stargard, ul. Limanowskiego 24, tel. 669 202 630

 

Co zrobić, aby stać się uczestnikiem?

- złożyć wniosek o przyjęcie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie, ul. Warszawska 9A, tel.:  91 578 45 83,

- po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika MOPS, na podstawie decyzji otrzymuje się 


 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin