Image1\
 
 

Szanowni Państwo,

Ze względu na znaczny wzrost zachorowań na COVID-19 jutro (30.09) ponownie uruchamiamy linię wsparcia psychologicznego. Będzie ona działać od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-20:00. Pomocy będą udzielać wolontariusze-dyplomowani psycholodzy. Zakres udzielanej pomocy pozostaje bez zmian: pierwsza pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa, rozmowa psychologiczna.

 

Dział Programowy / Programme Division 

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Główny / Polish Red Cross HQ

ul. Mokotowska 14

00-561 Warszawa

tel./ph. (4822) 326-12-21

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin