Image1\
 
 

25 października DZIEŃ MŁODZIEŻY PCK

25 października,po raz 99, będziemy świętowali Dzień Młodzieży PCK. W czasie prezesury gen. Józefa Hallera – III Prezesa Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża zorganizowano w 1921 roku pierwsze koła młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża. Władze Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża upatrywały w  ruchu młodzieżowym źródło kreatywności i aktywności w społeczeństwie, a szczególnie w dalszym rozwoju działalności PTCK, późniejszego Polskiego Czerwonego Krzyża. Był to fundament aktualnego Ruchu Młodzieżowego PCK.

 Jednym z głównych filarów  działalności jest Młodzież PCK. Dzięki ich zaangażowaniu każdego dnia możliwe jest realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia oraz promowanie humanitarnych idei w środowisku dziecięco – młodzieżowym.

Któż może się przyłączyć do PCK? Każdy, kto chce zrobić coś dobrego. Nie ma ograniczeń by działać już od najmłodszych lat i pozostać w Organizacji aż do ukończenia 30-tego roku życia. Zawsze, niezależnie od wieku i zainteresowań odnaleźć można coś dla siebie:

  • najmłodsi noszą z dumą znaczki "Klubu Wiewiórka"
  • ze szkoły podstawowej do liceum/ technikum można przejść z legitymacją PCK w kieszeni, będąc członkiem Szkolnego Koła PCK
  • czasy studenckie to piękne czasy, zwłaszcza w kołach akademickich
  • zdziałać warto jeszcze więcej, będąc liderem i członkiem grupy SIM PCK lub Grupy Ratownictwa

A ponadto można szkolić siebie i innych w zakresie pierwszej pomocy, pomagać w organizacji i przeprowadzaniu imprez w Klubie Seniora +, Dziennego Domu Seniora +, Placówce Wsparcia Dziennego PCK „Wesoła Chatka”  lub brać udział w ogólnopolskich akcjach i kampaniach, takich jak: "Kampania Walki z Głodem" "Gorączka Złota", „Góra Srebra” , "Czerwonokrzyska Gwiazdka" czy "Wielkanoc z PCK", a także lokalnych działaniach promujących zdrowy styl życia, krwiodawstwo, prawo humanitarne i in.

Aktywność w Czerwonym Krzyżu daje możliwość samorealizacji, rozwijania własnych zainteresowań, przełamywania słabości. Pozwala zaznać smak sukcesów i porażek oraz daje niesamowite poczucie spełnienia. Różnokierunkowość i bogactwo akcji oraz dynamika organizacji nie dopuszcza, aby codzienne działania przerodziły się w rutynę.

 

 Z  okazji Waszego Święta składamy Wam najlepsze życzenia i kierujemy je do:

- małych „Wiewiórek”,

- członków i opiekunów Szkolnych Kół PCK,

- wolontariuszy działających w Grupach Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK,

- Ratowników PCK i wszystkich szczerze oddanych działalności Młodzieżowej Polskiego Czerwonego Krzyża.

Serdecznie dziękujemy Wam za czas, oddanie i każdy najmniejszy choćby gest dobroci, który znaczy wiele, gdyż z małych rzeczy powstają przecież wielkie. To dzięki Wam każdego dnia dajemy świadectwo, że ” Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” (Jan Paweł II).

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin