Image1\
 
 

Do założenia Akademickiego Koła PCK wymagana jest liczba 10 członków. Działalność  Akademickiego Koła PCK  opiera się na pomocy osobom potrzebującym poprzez aktywizację środowisk akademickich do realizacji różnych kierunków działalności Stowarzyszenia.

Akademickie Koła PCK mogą być organizowane w szkołach wyższych wszystkich typów oraz  w szkołach pomaturalnych (policealnych). Członkiem Akademickiego Koła PCK może być student, słuchacz i pracownik wyższej uczelni lub szkoły wyższej innego typu.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin