Image1\
 
 

Jednym z głównych filarów naszej działalności jest MŁODZIEŻ PCK, która skupia wolontariuszy i młodych działaczy społecznych od stu lat. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu każdego dnia możliwe jest realizowanie celów statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża oraz popularyzowanie humanitarnych idei   w kręgu dziecięco – młodzieżowym.

 

RYS HISTORYCZNY

Początki ruchu młodzieżowego w Polsce sięgają roku 1920, kiedy władze PCK utworzyły „Polski Czerwony Krzyż Młodzieży”. W 1921 roku powstaje „Komitet Centralny Czerwonego Krzyża Młodzieży”, przekształcony wkrótce  w „Komisję Główną Kół Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża”.Organizowanie kół młodzieży było sposobem na zaangażowanie zdemobilizowanej młodzieży po zakończeniu działań wojennych, jak również metodą wykorzystania ich entuzjazmu i energii do dalszej działalności patriotycznej i humanitarnej. Koła młodzieży czerwonokrzyskiej zaczęły spontanicznie powstawać w dużych i małych miastach. W roku 1922 było 399 kół, a w 1926 było ich już 550.

Głównym hasłem przyświecającym działaniom młodzieży było „Miłuj Bliźniego”.

 

Początkowo praca opiekunów oraz członków szkolnych kół PCK polegała na promowaniu higieny, samopomocy koleżeńskiej, opiece  nad grobami poległych żołnierzy, a także  na rozwijaniu korespondencji międzyszkolnej  i międzynarodowej. Z biegiem lat zakładano świetlice, organizowano place gier  i zabaw, podjęto akcje dożywiania w szkołach wiejskich, zbierano fundusze na zakup odzieży i żywności dla najbiedniejszych. Na kilka lat  przed wybuchem  II wojny światowej rozpoczęto masowe szkolenie sanitarne dla młodzieży, co przyniosło doskonałe rezultaty w czasie wojny i niewoli.

W okresie okupacji młodzież szkolna stanowiła 80 % wolontariuszy Biura Informacyjnego Czerwonego Krzyża, zajmując się gromadzeniem faktów   o stratach wojennych w ludziach.

Podczas obchodów 50-lecia istnienia, PCK miał 5 mln członków, w tym około  2 mln 750 tys. uczniów.

W latach 70-tych minionego stulecia ogólna liczba Szkolnych Kół PCK  wynosiła  ok. 29 tys., a działalnością Stowarzyszenia było objętych 90% szkół na terenie kraju oraz ok. 40% ogółu młodzieży szkolnej.

 

DZIAŁALNOŚĆ MŁODZIEŻOWA W POLSKIM CZERWONYM KRZYŻU DZISIAJ

Działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu można rozpocząć już w wieku przedszkolnym, a następnie rozwijać ją w trakcie kolejnych etapów edukacji, aż do ukończenia 30 roku życia.

Dzięki różnokierunkowości działań PCK każdy może odnaleźć dla siebie coś, co go zainteresuje, zainspiruje i w czym najlepiej się zrealizuje - przydatne w rozwoju będą nasze jednostki podstawowe:

•             Kluby Wiewiórka PCK (przedszkola i szkoły podstawowe)

•             Szkolne Koła PCK (szkoły podstawowe i szkoły średnie)

•             Akademickie Koła PCK

•             Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK

•             inne zatwierdzone przez Zarząd Główny PCK

Jednoczą one dzieci i młodzież, chętne do działania w organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż akcjach/festynach i kampaniach pomocowych, a także promujących zdrowy styl życia, honorowe krwiodawstwo, prawo humanitarne i naukę pierwszej pomocy (olimpiady, konkursy, układanie żywego czerwonokrzyskiego znaku, zabawa  Czerwony leżaczek propagująca wolontariat, promocja zdrowia, czerwonokrzyska gra miejska i inne).

Równolegle nasza długoletnia tradycja współpracy z dziećmi i młodzieżą, umożliwia wspieranie i realizację pomysłów wolontariuszy, którzy dzięki swoim staraniom chcą pomóc osobom potrzebującym.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin