Image1\
 
 

Jednostki podstawowe PCK:

•             Kluby Wiewiórka PCK (przedszkola i szkoły podstawowe)

•             Szkolne Koła PCK (szkoły podstawowe i szkoły średnie)

•             Akademickie Koła PCK (szkoły wyższych wszystkich typów oraz szkoły pomaturalne i policealne

•             Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK

•             inne zdefiniowane prze Zarząd Główny PCK

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin