Image1\
 
 

„ABY ISTNIEĆ, TRZEBA UCZESTNICZYĆ”  tak powiedział Antoine Saint-Exupery i dla nas wolontariusz to przede wszystkim ktoś, kto uczestniczy wraz   z nami  w naszej pracy. To  siła napędowa organizacji pozarządowych, esencja inicjatyw obywatelskich. Dla wszystkich typów wolontariatu można znaleźć wspólny mianownik – pomaganie innym.

 

My patrzymy na pracę z wolontariuszem jako inwestycję, w której dla osiągnięcia wspólnego celu obie strony angażują swoje najcenniejsze zasoby, takie jak choćby wiedza czy cenny czas. Obie strony z inwestycji tej wychodzą bogatsze. Osiągają postawione sobie cele, odczuwają satysfakcję z pomocy na rzecz innych, zdobywają nowe doświadczenie czy umiejętności, wnoszą swój unikalny wkład w budowanie odpowiedzialnego społeczeństwa.

 

Dobry wolontariusz to ten, który identyfikuje się z działaniami organizacji. Jeśli   w zespole będziemy mieli ludzi wyznających podobne wartości czy mających podobne zainteresowania, będzie nam łatwiej budować tożsamość organizacji i realizować jej misję. Wolontariuszami w Zachodniopomorskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża mogą być osoby  w różnym wieku (młodzież, studenci, emeryci, krwiodawcy i członkowie wspierający na co dzień nie związani z PCK, a w potrzebie niosący pomoc) z rożnymi doświadczeniami, umiejętnościami oraz wiedzą (policjanci, urzędnicy, dziennikarze, podróżnicy, pedagodzy, studenci, uczniowie), dysponujący różną ilością czasu.

 

W czym wspierają nas wolontariusze?

  • angażują się w akcje pomocy dla ofiar klęsk i katastrof – pomagają   w przygotowaniu transportów humanitarnych i dystrybucji darów,
  • uczą dzieci i młodzież pierwszej pomocy, podstaw międzynarodowego prawa humanitarnego, zasad zdrowego stylu życia, itp.
  • pomagają przy organizacji festynów, imprez plenerowych akcji poboru krwi bądź konkursów,
  • kwestują na ulicach zbierając pieniądze do puszek lub żywność dla najuboższych.

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin