Firma REALBUD Sp. z o.o. jest jedną z najdłużej działających i największych hurtowni branży budowlano - instalacyjnej w województwie zachodniopomorskim. Firma jest współwłaścicielem PSB, SBS i PSA oraz członkiem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.
Swoją obecną, wysoką pozycję Realbud zbudował na bazie długoletniej współpracy z czołowymi producentami materiałów budowlanych w Polsce i Europie. Oferta stworzona na potrzeby rynku obejmuje bardzo szeroki zakres, od materiałów konstrukcyjnych poprzez wykończeniowe, do kompletnych systemów instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, gazowych i c.o.
 
Pracownicy hurtowni posiadają adekwatne wykształcenie i doświadczenie do profilu firmy, u których można zasięgnąć porad przy realizacji każdego zamierzonego projektu. Liczna grupa inżynierów-doradców posiada bogate, własne doświadczenie z pracy na budowach oraz z budowy własnych domów. Doradcy ci są więc doskonałymi partnerami przy realizacji wielkich inwestycji jak i przy budowie domów jednorodzinnych i mniejszych obiektów. Dzięki dogłębnej wiedzy i orientacji na rynku materiałów budowlanych, konsultacji z projektantami oraz inżynierami kontraktów, niejednokrotnie umożliwiali istotne obniżenie kosztów materiałowych (także w realizacji programów SAPARD i PHARE).
 
Firma wspiera różne inicjatywy charytatywne, np. przekazując prezenty podopiecznym z Rodzinnego Omu Dziecka Nr 4 w Szczecinie.
W 2015 roku Hurtownia przekazała materiały Zachodniopomorskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie w celu przeprowadzenia prac remontowo – modernizacyjnych w Klubie Seniora PCK „Cafe Senior 2”.
Zapraszamy do skorzystania z zapasów magazynowych Hurtowni, zawierających 15 tysięcy pozycji o wartości ponad 3 mln złotych.
 
 
Godziny otwarcia :
  dni powszednie : 7:00 - 17:00
  soboty : 8:00 - 14:00
 
Dane firmy :
  Realbud Sp. z o.o.
  ul. 1 Maja 32 71-627 Szczecin
  Rejestr: Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy
  KRS, numer 0000140783
  NIP: PL 851-000-28-64
  Kapitał zakładowy: 590.000 zł opłacony w całości
  Konto: Bank Śląski O/Szczecin
  44 1050 1559 1000 0022 2287 6001
 
INFOLINIA:  +48 91 442 90 82, +48 91 442 90 85, +48 91 442 90 80 
http://www.realbud.pl
 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin