Image1\
 
 

Z okazji 100-lecia istnienia  Polskiego Czerwonego Krzyża w RADIU SZCZECIN S.A. została przeprowadzona rozmowa red. Małgorzaty Jurgiel z Joanną Łaskarzewską dyr biura Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie oraz Przemysławem Małeckim wice-prezesem Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie - nie tylko o historii, ale i o dniu dzisiejszym ludzi związanych z PCK.

 

Link:  https://radioszczecin.pl/210,2,podcasty

Z krwi oceanu, z morza ognia,

nie tylko podłość w nas wyrasta,

Z burzy, co w proch rozwala miasta

i domy nam obraca w zgliszcza,

nie tylko rośnie w sercach zbrodnia,

nie tylko śmierć, co świat wyniszcza,

nie tylko z nędzy i cierpienia,

człowieka na zwierzę się przemienia,

a wśród zakłamań i omamień-

nie każde serce krzepnie w kamień.

 

Gdy chcesz w świat grozy i szaleństwa,

iść z dumnym czołem człowieczeństwa,

to sztandar weź, a na sztandarze

oddaj swe serce światu w darze

i sięgnij jeszcze większych wyżyn,

i serce swoje połącz z krzyżem,

i zbierz w nie wszystkie krwi otchłanie,

co płyną wciąż niepowstrzymanie

i dźwignij ponad światem wzwyż

wszechludzki znak- Czerwony Krzyż. […]

 

[…] Niechaj się dźwiga wszędzie wzwyż

Miłości znak- Czerwony Krzyż.

(„Czerwony Krzyż” Ludwik Andrzejowski)

Czytaj więcej...

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin