Image1\
 
 

Z krwi oceanu, z morza ognia,

nie tylko podłość w nas wyrasta,

Z burzy, co w proch rozwala miasta

i domy nam obraca w zgliszcza,

nie tylko rośnie w sercach zbrodnia,

nie tylko śmierć, co świat wyniszcza,

nie tylko z nędzy i cierpienia,

człowieka na zwierzę się przemienia,

a wśród zakłamań i omamień-

nie każde serce krzepnie w kamień.

 

Gdy chcesz w świat grozy i szaleństwa,

iść z dumnym czołem człowieczeństwa,

to sztandar weź, a na sztandarze

oddaj swe serce światu w darze

i sięgnij jeszcze większych wyżyn,

i serce swoje połącz z krzyżem,

i zbierz w nie wszystkie krwi otchłanie,

co płyną wciąż niepowstrzymanie

i dźwignij ponad światem wzwyż

wszechludzki znak- Czerwony Krzyż. […]

 

[…] Niechaj się dźwiga wszędzie wzwyż

Miłości znak- Czerwony Krzyż.

(„Czerwony Krzyż” Ludwik Andrzejowski)

100 lat to wyjątkowy Jubileusz.

 

Tyle bowiem lat działa Polski Czerwony Krzyż w naszym kraju.

 

Polski Czerwony Krzyż, podobnie jak Czerwony Krzyż na świecie, zrodził się z idei niesienia pomocy ludziom dotkniętym klęskami wojen, głodu, epidemii, ogólnym wyniszczeniem i niedostatkiem.

Idee czerwonokrzyskie splatały się z dążeniami społeczeństwa polskiego do odzyskania niepodległości. Mimo sprzeciwu władz w poszczególnych zaborach na terytorium Polski powstawały i działały pod różnymi nazwami organizacje czerwonokrzyskie.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanin Polski,w Hotelu Bristol w Warszawie, zwołano 18 stycznia 1919 naradę wszystkich istniejących na ziemiach polskich organizacji kierujących się  w działaniu ideałami Czerwonego Krzyża. Organizacje te podczas narady odbywającej się pod patronatem Heleny Paderewskiejutworzyły Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża.

 

Dokładnie sto lat od tamtego wydarzenia, 18 stycznia 2019 r., w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, odbyła się uroczystość poświęcona stuletniej działalności Polskiego Czerwonego Krzyża, połączona z konferencją prasową z udziałem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pani Magdaleny Zarębskiej – Kuleszy, Dyrektora ZOO PCK w Szczecinie pani Joanny Łaskarzewskiej oraz Dyrektora Regionu Sieci Poczty Polskiej  w Szczecinie pana Józefa Sekuły.

To wyjątkowe spotkanie związane było także z uroczystym podpisaniem Porozumień pomiędzy Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Zachodniopomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie i Pocztą Polską w Szczecinie.

Porozumienia dotyczą współpracy ww. instytucji w podejmowaniu różnorodnych działań na rzecz edukacji historycznej i regionalnej dzieci i młodzieży, a także edukacji prozdrowotnej i propagowania idei wolontariatu połączonej z jubileuszem Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

Podczas spotkania Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie opowiedziała o historii PCK i planowanych obchodach jubileuszu w Zachodniopomorskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie pod hasłem „0D 100 LAT WSZĘDZIE DLA WSZYSTKICH”  oraz przedstawiła idee Porozumień. Zachodniopomorski Kurator Oświaty przybliżyła koncepcję konkursów ogłoszonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,  natomiast Dyrektor Regionu Sieci Poczty Polskiej w Szczecinie nakreślił plan wydania znaczka pocztowego z projektem nawiązującym do obchodów rocznicy PCK.

www.100lat.pck.pl

GALERIA

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin