Image1\
 
 

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża informuje, że w dniu  31 sierpnia 2019 r. od godz. 11.00 odbędzie się Gala Jubileuszowa pn. OD 100 LAT WSZĘDZIE DLA WSZYSTKICH w Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie oraz otwarte zostaną  wystawy wewnętrzna w Muzeum Narodowym Centrum Dialogu "PRZEŁOMY" w Szczecinie i zewnętrzna na al. Solidarności 1 w Szczecinie- ukazujące historię PCK w powiązaniu z historią Pomorza Zachodniego.

Głównym celem Gali Jubileuszowej  jest promowanie wartości humanitarnych oraz znaczenia pracy społecznej na rzecz drugiego człowieka - wolontariatu, propagowanie jego idei, a także zachęcenie większej liczby osób do wyjścia z domu i angażowania się w sposób systematyczny i długoterminowy w życie lokalnego społeczeństwa, rozwój świadomości i przynależności do lokalnego społeczeństwa oraz upowszechnianie lokalnej historii.

Na uroczystości podsumujemy 100-letnią działalność Polskiego Czerwonego Krzyża oraz podziękujemy działaczom i  wolontariuszom za zaangażowanie oraz wykonaną pracę na rzecz potrzebujących.Gala Jubileuszowa  to okazja do wręczenia odznaczeń i medali 100-lecia wolontariuszom, honorowym dawcom krwi, członkom Polskiego Czerwonego Krzyża oraz instytucjom współpracującym w zakresie pomocy społecznej i promocji zdrowia. Nagrodzimy zwycięzców w konkursach ogłoszonych w 2019 r. Galę uświetnią artyści Opery na Zamku w Szczecinie.    

Gala Jubileuszowa finansowana ze środków Gminy Miasto Szczecin w ramach zadania publicznego pod tytułem "GALA JUBILEUSZOWA" oraz środków Województwa Zachodniopomorskiego w ramach zadania publicznego pod nazwą "WSPIERANIE I AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA POPRZEZ INSPIROWANIE  DO DZIAŁANIA, ZABAWĘ I POMAGANIE".

Patronat honorowy objęli: Wojewoda Zachodniopomorski p. Tomasz Hinc, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego p. Olgierd Geblewicz i Prezydent Miasta Szczecina p. Piotr Krzystek.

Patronat medialny: Telewizja Polska S.A. Oddział w  Szczecinie oraz  Polskie Radio Szczecin S.A.

Współorganizatorem wydarzenia jest Filharmonia w Szczecinie.

 

Informujemy, że wstęp na Galę Jubileuszową możliwy jest tylko za okazaniem zaproszenia.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin