Image1\
 
 

 

 

Zarząd ZOO PCK

 

Grzegorz Szymański

Prezes ZOO PCK
 

Artur Mackiewicz

Wiceprezes ZOO PCK
 

Adriana Brzeźniak-Misiuro

Członek Zarządu ZOO PCK
 

Jakub Cichocki

Członek Zarządu ZOO PCK
 

Czesława Kapeja

Członek Zarządu ZOO PCK

Anna Myślińska

Członek Zarządu ZOO PCK

 

 

 

Komisja Rewizyjna ZOO PCK

 

 

st. chor. sztab. Jacek Schmidt

Przewodniczący Komisji

 

Krystyna Domańska

Wice przewodniczący Komisji

 

 

Marian Wojtakajtis

Sekretarz Komisji

 

 

 

 

Komisja Problemowa ds. Honorowego Krwiodawstwa

 

Komisja Odznaczeń

 

 

 

Artur Ochał

Przewodniczący

 

 

Aleksandra Mazur-Kaczmarek

Sekretarz 

Eleonora Michorzewska

Wiceprzewodnicząca

Renata Wojtakajtis

Członek

 

 

 

Komisja Opieki i Pomocy Specjalnej

 

Jan Andrzejczak

 

Celina Kupska

 

Kazimierz Dziechciowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin