Image1\
 
 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Zamawiający: Polski Czerwony Krzyż - Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Wojska Polskiego 63, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn.:

 

ROBOTY BUDOWLANE OBEJMUJĄCE ZAKUP I MONTAŻ WINDY WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA, POŁOŻONEGO PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 24 W STARGARDZIE REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ UTWORZENIE I PROWADZENIE W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY TYPU AC DLA DOROSŁYCH OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH ORAZ OSÓB WYKAZUJĄCYCH INNE PRZEWLEKŁE ZABURZENIA CZYNNOŚCI PSYCHICZNYCH.

Czytaj więcej...

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin