Image1\
 
 

W tym roku naznaczonym pandemią nie możemy zorganizować tradycyjnej Kolacji Wigilijnej dla osób  bezdomnych bądź zagrożonych bezdomnością. Jednakże nasi podopieczni oczekują przedświątecznego wsparcia. Jesteśmy  zmuszeni zmienić formy pomagania.

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, informuje, że w dniach 11–13 grudnia 2020 roku będą prowadzone zbiórki do koszy w sklepach „STOKROTKA” na terenie Szczecina, Stargardu i Koszalina.

Zwracamy się z prośbą i apelem o wrzucanie do koszy produktów żywnościowych. Zostaną z nich przygotowane paczki dla osób najbardziej potrzebujących. Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie wspiera 160 osób samotnych bezdomnych. Mamy nadzieję, że chociaż w części będą przypominały naszym podopiecznym, że wciąż im pomagamy i o nich pamiętamy.

Za wszystkie dary serdecznie dziękujemy !

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W SZCZECINIE INFORMUJE, ŻE

ZAPISY NA PACZKI ŚWIĄTECZNE

DLA OSÓB BEZDOMNYCH, SAMOTNYCH I UBOGICH BĘDĄ PRZEPROWADZONE

W PUNKCIE SOCJALNYM PCK W DNIU 15 GRUDNIA 2020r. od 9°°-11°°

WYDAWANIE PACZEK- 22 grudnia 2020 r. od godz. 9°°

 

  • Osoby, które chcą otrzymać paczkę powinny zgłosić się na zapisy z dowodem osobistym
  • Osoby ubogie powinny przedstawić dokument potwierdzający, np. z MOPR o trudnej sytuacji materialnej
  • Na paczkę świąteczną można zapisać się tylko w jednym miejscu albo w DK Słowianin albo w PCK

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY,

ŻYCZĄC JEDNOCZEŚNIE ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Dnia 20 grudnia 2019 roku w koalicji organizacji pozarządowych: Polskiego Czerwonego Krzyża Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego w Szczecinie, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, oraz Domu Kultury „Słowianin” po raz kolejny zorganizowano Spotkanie Wigilijne dla
osób bezdomnych, starszych i samotnych.
 
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Szczecin - Piotr Krzystek, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Geblewicz oraz Wojewoda Zachodniopomorski - Tomasz Hinc.
 
W uroczystości, która miała miejsce w Zespole Szkół nr 3 w Szczecinie wzięło udział 400 osób. Dla większości była to jedyna okazja, aby w godny sposób móc spędzić tę jedyną, niepowtarzalną wieczerzę. Tradycyjna kolacja i iście świąteczna atmosfera sprawiły, że było to spotkanie wyjątkowe.
Każdy podopieczny uczestniczący w tym spotkaniu otrzymał również paczkę żywnościową, która chociaż w minimalnym stopniu zapewniła pomoc żywnościową w tym szczególnym dla wszystkim okresie.

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres, kiedy z największą troską Polski Czerwony Krzyż myśli o osobach potrzebujących naszego wsparcia. Dlatego też grudzień w Polskim Czerwonym Krzyżu upływa pod znakiem "Czerwonokrzyskiej gwiazdki" - ogólnopolskiej akcji pomocy świątecznej. Świąteczną pomoc Polskiego Czerwonego Krzyża niesiemy na terenie całego kraju i kierujemy do najuboższych i opuszczonych, do rodzin wielodzietnych oraz osób samotnie wychowujących dzieci, do bezrobotnych, bezdomnych i chorych. Pomoc przekazujemy również do noclegowni, schronisk, świetlic środowiskowych i punktów opieki PCK. 

Pomoc Polskiego Czerwonego Krzyża dla potrzebujących w ramach "Czerwonokrzyskiej gwiazdki" to najczęściej:

  • Wydawanie paczek z żywnością, owocami, środkami czystości, odzieżą, słodyczami i zabawkami.
  • Organizacja spotkań opłatkowych i wieczerzy wigilijnych.
  • Organizacja spotkań mikołajkowych dla najmłodszych.

 

Pomoc materialna to nie jedyny wymiar "Czerwonokrzyskiej Gwiazdki". Równie ważna jest towarzysząca jej rodzinna, ciepła atmosfera, radość dawania i dzielenia się w tych niepowtarzalnych dniach. Dlatego serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, dzięki którym Polski Czerwony Krzyż może każdego roku podarować potrzebującym radosne Święta Bożego Narodzenia.

 

Jak co roku na terenie Województwa Zachodniopomorskiego organizowane są kwesty oraz zbiórki żywnościowe do koszy w marketach. Pozyskane dary oraz środki finansowe pozwalają pomagać najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszego regionu.  W 2012 roku dzięki wsparciu wolontariuszy oraz darczyńców przygotowano 441 paczek żywnościowych, 1 paczkę rzeczową  oraz w koalicji organizacji pozarządowych i DK Słowianin - kolację Wigilijną dla 400 osób. Łącznie całą akcję „Czerwonokrzyska Gwiazdka” oszacowano na wartość 21.658,95 zł.

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin