Image1\
 
 

Jednym z alarmujących zjawisk współczesnego świata jest zwiększająca się skala niedostatku i ubóstwa. l nie dotyczy to, jakby się mogło wydawać, tylko krajów rozwijających się, ale w coraz większym stopniu krajów uprzemysłowionych. Niestety, problem pauperyzacji społeczeństwa dotyka w znacznej mierze także i Polskę.
Wynikiem takiej sytuacji ekonomicznej wielu rodzin jest ich ograniczony dostęp do artykułów żywnościowych, ze względu na brak środków finansowych na ich zakup. Rodziny ograniczają wydatki na żywność, czego skutkiem jest niedożywienie, a co gorsze, coraz częściej również i głód.

„Światowy Dzień Walki z Głodem”, którego data przypada na 16 października to akcja, której głównym celem jest uświadomienie społeczeństwu skali ubóstwa, która nie dotyczy wyłącznie krajów III świata, ale również Polski oraz skutków niedożywienia zwłaszcza wśród dzieci.


Na terenie Województwa  Zachodniopomorskiego do akcji przystępują co roku wszystkie oddziały rejonowe i delegatury PCK. Ponadto prężnie angażują się szkoły, w których prowadzone są Szkolne Koła PCK oraz zaprzyjaźnione kluby wolontariatu. W ramach akcji przeprowadzane są kwesty oraz zbiórki artykułów żywnościowych, co pozwala na przygotowywanie paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących oraz dożywianie dzieci w szkołach.

W 2012 roku ZOO PCK na terenie całego województwa udzielił pomocy w formie wydanych posiłków dla 320 osób i 250 paczek żywnościowych łącznie o wartości 7.596,52 zł.

 

Zapraszamy do zapoznania się z całym rysem historycznym Kampanii Walki z Głodem

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin