Image1\
 
 

Wielkanoc to dla wszystkich bardzo ważne święta - rodzinne i radosne. Spędzamy je z naszymi rodzinami, przy suto zastawionym stole, pełnym wykwintnych potraw i smakołyków... Ale czy rzeczywiście wszyscy?

Polski Czerwony Krzyż prowadzi już od wielu lat świąteczną kampanię „Wielkanoc z PCK”, która ma na celu pomoc osobom potrzebującym w okresie świątecznym. Dzięki oddziałom rejonowym i okręgowym organizacja może  dotrzeć  z pomocą do najbardziej potrzebujących. Każdego roku kilkadziesiąt tysięcy członków, wolontariuszy i pracowników PCK prowadzi różnorodne działania, których celem jest pozyskanie pieniędzy
i darów rzeczowych dla osób wymagających wsparcia. Kilka tygodni przed świętami wielkanocnymi rozpoczynają się kwesty i zbiórki darów w sklepach, na rynkach miast i w szkołach. Dzięki temu wiele rodzin ale także osób samotnych, ubogich, bezdomnych w całej Polsce godnie i uroczyście spędza Święta Wielkanocne.

Na terenie Województwa Zachodniopomorskiegow roku 2012, w ramach akcji „Wielkanoc z PCK” przygotowano oraz rozdysponowano dla najbardziej potrzebujących 849 paczek żywnościowych oraz  świąteczne śniadanie dla 566 osób o wartości 20.011,04 zł, 

 

Śniadanie Wielkanocne w Szczecinie

W roku 2012 jak również w latach poprzednich ZOO PCK w Szczecinie uczestniczyło w koalicji organizacji pozarządowych, w skład której wchodzą ponadto:Caritas Archidiecezji Szczeciński – Kamieńskiej, KomitetPomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Szczecinie oraz Dom Kultury SŁOWIANIN. Dnia 24 marca 2013 r.
w DK SŁOWIANIN odbyło się wspólnie organizowaneŚniadanie Wielkanocne dla osób bezdomnych, samotnych, starszych przebywających na terenie Miasta Szczecina – stolicy województwa zachodniopomorskiego. Spotkanie zorganizowane zostanie dla 400 osób bezdomnych, samotnych, starszych, którzy mogli w godny sposób przeżyć ten szczególnie rodzinny czas Świąt Wielkanocnych. Ponadto każdy podopieczny uczestniczący w Śniadaniu Wielkanocnym otrzymał  paczkę żywnościową, kartonik z wędlinami oraz świeży chleb.

Zwracamy się z prośbą do Państwa o wsparcie naszych działań. Podarujmy odrobinę radości tym, dla których okres świąt to czas troski i samotności. Państwa pomoc w ramach akcji "Wielkanoc z PCK" dotrze do ludzi najbardziej jej potrzebujących.

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin