Image1\
 
 

„Wyprawka dla żaka" to autorska kampania Polskiego Czerwonego Krzyża, zorganizowana po raz pierwszy w Łodzi w 2000 r.  Jej celem  jest wyposażenie dzieci z rodzin niewydolnych finansowo w wyprawki szkolne. Początek roku szkolnego jest dla wielu uczniów bardzo stresującym momentem. Dzieci przychodząc do szkoły często nie mają potrzebnych przyborów szkolnych i ubrań, co negatywnie wpływa na ich funkcjonowanie w grupie i naukę. Wynika to zazwyczaj ze złych warunków materialnych rodziny. Najgorzej sytuacja ta przedstawia się w rodzinach dysfunkcyjnych, które nie zawsze spełniają warunki umożliwiające im uzyskanie pomocy finansowej z różnych placówek pomocy społecznej. Wtedy wsparcie od organizacji charytatywnych jest jedynym, które uzyskują. 

Kampania "Wyprawka dla Żaka" od początku spotyka się z ogromnym zainteresowaniem społecznym i prowadzona jest z dużym zaangażowaniem wolontariuszy i pracowników całej organizacji. Od kilku lat w czasie wakacji Zarządy Okręgowe i Rejonowe organizują różne akcje, podczas których zbierają fundusze na zakup wyprawek. 

Adresatami kampanii są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych pochodzących z rodzin, które borykają się z problemami materialnymi. Na początku września każdy uczeń otrzymuje od PCK plecak, w którym znajdują się zeszyty, przybory szkolne, bloki rysunkowe, kredki, plastelina itp.

Tradycyjnie jak co roku Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża organizuje zbiórki artykułów szkolnych, z których przygotowane zostaną wyprawki. Szczecińskie szkoły, które współpracują z tut. oddziałem przekazują zebrane przybory, zeszyty, plecaki, piórniki itp. w celu rozdysponowania ich najbardziej potrzebującym. W 2012 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego  przygotowano  644  wyprawki szkolne na łączną kwotę w wysokości: 27.228,42 zł;

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin