Image1\
 
 

KOMUNIKAT

W związku z bieżącą sytuacją w kraju i wprowadzeniem stanu epidemii  Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, stosując się do zaleceń władz i w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób, które miałyby wziąć udział w XXVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, podjął decyzję (Uchwała nr 532/2020 ZG PCK z dnia 23 marca 2020 r.) o odstąpieniu od organizacji w roku szkolnym 2019/2020 etapu okręgowego i finału XXVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Decyzje dotyczące zorganizowania przez Polski Czerwony Krzyż kolejnej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, w tym terminów zostaną podjęte po ustabilizowaniu sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom etapów szkolnego i rejonowego za zaangażowanie i zaciętą rywalizację. Zapraszamy do udziału w następnych olimpiadach!

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin