Image1\
 
 

XXVIII  Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

Etap rejonowy  w dniu 13 grudnia 2019r.

                                                                                                                         

W  dniu 13 grudnia  2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie  Oddziału ZOO PCK w Szczecinie uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych ze Szczecina przystąpili do etapu rejonowego  XXVIII  Ogólnopolskiej Olimpiady  Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

 Patronat honorowy  nad  XXVIII edycją Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK objęli:  Minister Edukacji Narodowej, Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (który dla laureata kat. II przekazał indeks na wybrany kierunek Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi). Partnerem Olimpiady jest Coca-Cola HBC Polska, natomiast partnerem merytorycznym – Studenckie Koło Dietetyków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W etapie szkolnym olimpiady udział wzięło 384 uczniów z 38 szkół z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Do etapu rejonowego w  dniu 13 grudnia 2019 roku w Szczecinie  przystąpiło 15 uczniów z 15 szkół ze Sczcecina oraz z następujących miejscowości: Chojny, Drawska Pomorskiego, Kamienia Pomorskiego,  Nowogardu, którzy rozwiązywali test składający się z 30 pytań.

 

Po sprawdzeniu testu nastąpiło podsumowanie punktacji  i  ogłoszenie  wyników konkursu oraz  wręczenie nagród.

Podsumowanie etapu rejonowego:      

W kategorii szkół podstawowych w Szczecinie 3 pierwsze miejsca zajęli  następujący uczniowie:

        I     miejsce zajął      –  Kordian   Brzeziński  -  Szkoła  Podstawowa  Nr 45 w  Szczecinie;

        II   miejsce zajęła      Karolina  Waczyńska - Szkoła  Podstawowa  Nr 18  w  Szczecinie;

        III miejsce zajęła     –  Maja  Wasilewska       - Szkoła  Podstawowa  Nr 74  w  Szczecinie;

                                                

W  kategorii szkół ponadgimnazjalnych w Szczecinie:

        I     miejsce zajęła    -   Damian Stępień     - Zespół Szkół Nr 6 w Szczecinie;

        II   miejsce zajęła    –   Emilia Domańska  - IX Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie;

       III  miejsce zajęła     –   nie było uczestnika

 

W  kategorii szkół ponadgimnazjalnych w terenie:

        I     miejsce zajęła    -   Martyna Zakrzewska    -   I Liceum Ogólnokształcące w  Kamieniu Pomorskim;

        II   miejsce zajęła    –   Wiktoria Szcześniak      -   I Liceum Ogólnokształcące w  Nowogardzie;

       III  miejsce zajęła     –   Paweł Matusiak             -    ZPET w Drawsku Pomorskim; 

 

Na  terenie województwa zachodniopomorskiego podczas etapu rejonowego w  dniu 13 grudnia 2019 roku  udział wzięło  59 uczniów z 37 szkół.

Uczestnicy podczas etapu rejonowego  reprezentowali  szkoły z następujących miejscowości: Chojny, Drawska Pomorskiego, Kamienia Pomorskiego, Kołobrzegu,   Koszalina, Nowogardu, Stargardu i Szczecina.

Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc w dwóch kategoriach otrzymali  dyplomy  oraz  nagrody.  Pozostali  uczestnicy    wraz  z  opiekunami  otrzymali  podziękowania  za udział w konkursie oraz gadżety PCK.

Nad  przebiegiem olimpiady czuwała  Komisja oceniająca, której gorąco dziękujemy za prawidłowy przebieg imprezy.

Wszystkim  uczestnikom dziękujemy za udział w olimpiadzie,  zwycięzcom serdecznie gratulujemy za zajęcie wysokich lokat w eliminacjach okręgowych, a opiekunom składamy podziękowanie  za przygotowanie uczniów do konkursu.

Zwycięzcy etapu rejonowego zajmujący pierwsze miejsca w kategorii szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych zakwalifikowali się do etapu okręgowego   XXVIII edycji Ogólnopolskiej  Olimpiady  Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin