Image1\
 
 

 

Celem głównym funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Stargardzie jest usamodzielnienie i aktywizacja życiowa, społeczna i zawodowa jego podopiecznych w oparciu o współpracę z najbliższym środowiskiem rodzinnym oraz wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności Gminy Miasta Stargard.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

 

Gdzie nas znaleźć?

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu AC mieści się w budynku Polskiego Czerwonego Krzyża przy ulicy Bolesława Limanowskiego 24 w Stargardzie. Jesteśmy też na FACEBOOKu.

 

Co oferujemy?

Szeroki zakres zajęć terapeutycznych w podziale na:

- Pracownie kulinarną – trening funkcjonowania w codziennym życiu: trening kulinarny, trening budżetowy, trening higieny oraz trening dbałości o wygląd zewnętrzny;

- Pracownie plastyczną i rękodzieła – trening umiejętności spędzania czasu wolnego;

- Warsztaty gospodarstwa domowego – trening funkcjonowania w codziennym życiu: trening budżetowy;

- Warsztaty komputerowe – trening umiejętności spędzania czasu wolnego;

- Warsztaty muzyczne – trening umiejętności spędzania czasu wolnego;

- Rehabilitacja ruchowa – trening funkcjonowania w codziennym życiu: trening higieny, trening umiejętności spędzania czasu wolnego;

- Poradnictwo psychologiczne – trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.

- Warsztaty w plenerze – wycieczki  i spacery

 

Jakie świadczymy usługi?

- Pomoc w utrzymaniu kondycji psychofizycznej

- Podstawową opiekę pielęgniarską,

- Wsparcie w codziennym funkcjonowaniu,

- Udział w zajęciach dopasowanych odpowiednio do potrzeb i możliwości uczestników pod okiem profesjonalnych animatorów, tj. warsztaty komputerowe, muzykoterapia, biblioterapia, i inne,

- Terapię ruchową w formie gimnastyki usprawniającej grupowej i indywidualnej,

- Warsztaty kulinarne,

- Ciepły posiłek.

 

Dla kogo?

Uczestnik ŚDS  Typu AC to osoba z zaburzeniami psychicznymi, w tym:

- Osoba przewlekle chora psychicznie,

- Osoba z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych (z wyjątkiem osób uzależnionych od środków psychoaktywnych).

 

Co jest potrzebne aby do nas dołączyć?

- Chęć i deklaracja uczestnictwa osoby niepełnosprawnej psychicznie do udziału w zajęciach terapeutycznych,

- Zgłoszenie się osoby zainteresowanej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie wraz z podaniem o przyznanie usług w placówce,

- Złożenie w ośrodku pomocy społecznej niezbędnego kompletu dokumentów: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (jeśli osoba posiada taki dokument), dokumenty potwierdzające sytuację materialno – bytową, zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach  domu, zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,

 

Jak się z nami skontaktować?

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu AC w Stargardzie

ul. Bolesława Limanowskiego 24;

73-110 Stargard

e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 518 279 758

Tel. 91 577 23 00

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin